8 °C Stjørdal, NO
12/07/2020

Equinor skal ansette ti nye ingeniører

Nå leter energigiganten etter erfarne arbeidstakere

NORSKEKYSTEN: Equinor sin avdeling i Stjørdal har ansvaret for drift av felter i Norskehavet utenfor Trøndelag og Helgeland med siden av noen felt langt i nord opp mot Barentshavet. Det betyr 500.000 fat om dagen til 70 dollar fatet. En dollarkurs på vel 8 kroner betyr inntekter på 280 millioner kroner om dagen. Her er Kjersti Christensen (fra venstre), Sverre Kojedal og Camilla Lyshagen.  NORSKEKYSTEN: Equinor sin avdeling i Stjørdal har ansvaret for drift av felter i Norskehavet utenfor Trøndelag og Helgeland med siden av noen felt langt i nord opp mot Barentshavet. Det betyr 500.000 fat om dagen til 70 dollar fatet. En dollarkurs på vel 8 kroner betyr inntekter på 280 millioner kroner om dagen. Her er Kjersti Christensen (fra venstre), Sverre Kojedal og Camilla Lyshagen. 

For første gang på lang tid er Equinor på leting etter erfarne og rutinerte ingeniører.

– Vi ønsker å rekruttere ti erfarne ingeniører til arbeid i Stjørdal for å bidra til Equinor sin framtidige utvikling i en tid med nye miljøkrav, sier informasjonssjef Sverre Kojedal.

Dette er et tiltak i et større bilde.

– Når vi skifter navn fra olje- til helhetlig energiselskap er det et tegn på at vi jobber med høy sikkerhet og lave utslipp. Equinor har engasjert seg i arbeidet med fornybare energikilder. Det betyr bærekraftig produksjon i flere tiår framover. Her er det snakk om å ta i bruk digitale løsninger, roboter, fjernstyring og ny teknologi. Equinor støtter klimarbeidet og Paris-avtalen, sier informasjonssjef Kojedal.

– Hva ønsker dere av nye medarbeidere?

– Equinor har tradisjonelt rekruttert folk fra universitetene som har gitt oss mange gode medarbeidere. Vi har også et eget program for lærlinger, men nå ønsker vi å rekruttere erfarne ingeniører som kan utfordre oss på våre løsninger og bidra i det nyskapende arbeidet. Bare på den måten kan vi utvikle nye løsninger, sier Kojedal i selskap med Kjersti Christensen som har ansvar for de mekaniske ingeniørene, og HR-leder Camilla Lyshagen.

– Hvor mange ingeniører skal Equinor rekruttere totalt?

– I denne omgang er det snakk om 60 ingeniører. De fleste blir ansatt i Norge og noen få i Brasil. Nå er det faktisk ganske lenge siden vi gikk ut i arbeidsmarkedet for å finne nye medarbeidere. Vi har et langsiktig perspektiv for virksomheten, sier Kojedal. Ti av disse skal altså jobbe i Stjørdal.

I dag er det totalt 20.000 ansatte i Equinor hvorav halvparten er ansatt i Norge.

– Men i 2030 vil halvparten av våre ansatte være pensjonister. Derfor må vi finne nye medarbeidere, sier Sverre Kojedal.

– Equinor er et godt sted å jobbe fordi det er en del av framtida som du kan være med å utvikle ved å gå inn i selskapet, sier Kjersti Christensen som er ansvarlig for de mekaniske ingeniørene. HR-sjef Lyshagen skal bidra i rekrutteringen.

– Gode samarbeidsevner er helt avgjørende for å gi et godt bidrag til Equinor sin utvikling, understreker hun.

 

Les forrige sak:
Morten Harper og Stjørdal SV vil ha en egen handlingsplan for bevaring av insekter i egen kommune. Kantsoner langs veier og åkrer skal inngå i en slik plan. Grunnskolen er også aktuell for tiltak via egne prosjekter.
Vil ha en plan for å styrke insektenes levekår i Stjørdal

SV vil styrke insektfaunaen

Close