16 °C Stjørdal, NO
31/05/2020

Er du forsikret i skibakken?

|| ||

En helårs reiseforsikring i KLP gjelder på alle reiser fra du forlater boligen din, det er ikke krav til overnatting. Reiseforsikringen dekker blant annet tyveri av skiutstyr fra hytte eller hotell, og utstyr som ligger i bil eller skiboks:
– Tyveri av skiutstyr som står utenfor skistua eller kafeen i alpinbakken mens du er inne og spiser, vil også være omfattet, sier Kirstin Bang i Produktavdelingen i KLP Skadeforsikring. 

– Du som har kjøpt en reiseforsikring plikter å ha tilsyn med egne eiendeler, og sørge for at du har med deg tingene dine når du forlater et sted. Ved tyveri utenfor skistuer og i alpinanlegg ser forsikringsselskapene i praksis bort fra denne sikkerhetsforskriften. Vi kan ikke kreve at man skal ta med seg skiutstyret inn i skistua, sier Bang.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

Bang legger til at dersom du har spesielt dyrt skiutstyr, bør du kjøpe en egen verdigjenstandsforsikring. Tyveri av skiutstyr som dekkes under KLPs reiseforsikring har en begrensning på 20 000 kroner.

Ansvar i bakke og heis

– Du har selv ansvar for oppførselen din i skibakken. Dersom du har utvist uaktsomhet i skibakken og skader en annen person, kan du pådra deg et rettslig erstatningsansvar, sier Bang.

Holder du deg innenfor Norden, er du ansvarsforsikret via innboforsikringen din. Utenfor Norden er reiseforsikringen gull verdt om du skulle bli holdt ansvarlig for at andre blir skadet.

Dersom du selv blir skadet av en annen alpinist under nedfarten, må du fremme erstatningskrav mot skadevolderen eller hans/hennes forsikringsselskap. Det er lurt å ha en egen ulykkesforsikring til barn og voksne i tillegg til den som er inkludert i reiseforsikringen:
– Vi vil på det sterkeste anbefale å kjøpe en barneforsikring. Denne gir omfattende erstatning ved alvorlige skader som fører til varig mén eller arbeidsuførhet, sier Bang.

Ved bruk av skiheisen er det eieren av skianlegget som har et objektivt ansvar (ansvar uavhengig av skyld) hvis det skjer en skade. Dette følger av konsesjonsreglene som gjelder for drift av skiheiser. Skulle du være så uheldig å bli påført skader i forbindelse med bruk av heisen, vil du derfor være sikret erstatning gjennom den ansvarsforsikring som heiseier har. Men om årsaken til skaden er din egen uaktsomme oppførsel i heisen, kan erstatningen reduseres eller falle helt bort.

Verdt å huske på i skibakken:

  • Bruk alltid hjelm, både barn og voksne! Den beskytter både mot jernstangen i heisen, og når du selv eller andre alpinister har fått for høy fart og ikke klarer å stoppe.
  • Lær barna å være oppmerksomme på andre skikjørere, og å vise hensyn. Avpass fart og kjøring etter ferdighet og terreng.
  • Den som kommer bakfra i bakken, har alltid ansvaret for å unngå kollisjon.
  • Det er forbudt å kjøre rett utfor.
  • Hold deg til de oppmerkede løypene i bakken, og kjør innenfor stakene i kanten av de preparerte bakkene. Det er en grunn til at områder er avsperret – det kan være skredfare, stup eller lite snø i terrenget.
  • Stopp ikke på trange og uoversiktlige steder, eller under hengkanter.
  • Ved skader har enhver plikt til å hjelpe.
  • Vær varsom med alkohol i skibakken.

Les forrige sak:
||
Gull til Lotte i sprint

Det ble sølv på Sigrid Livik i  klasse 17 år.

Close