12 °C Stjørdal, NO
26/06/2019

– Et av de mest egnede områdene for vindkraftutbygging

Område delvis i Selbu og Stjørdal omtales som godt egnet for mulig utbygging

I det utpekte området er det viktige miljø- og samfunnsinteresser knyttet til blant friluftsliv. Våre overordnede analyser tilsier imidlertid et lavere konfliktnivå i dette området enn i store deler av landet. Unntaket er områder med samisk reindrift, der vindkraftverk i tillegg kan påvirke reindriften. Hensynet til reindriften er viktig, men vi mener det kan være mulig å finne steder der vindkraftverk kan gi akseptable virkninger (Illustrasjonsfoto)

Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) nasjonale ramme for vindkraft på land ble lagt fram mandag, og ett av de 13 områdene som anses som aktuelle for ny vindkraftutbygging i landet ligger i indre deler av Sør-Trøndelag. Det innbefatter kommunene Stjørdal og Selbu, i tillegg til Klæbu, Melhus, Meldal, Rennebu, Midtre Gauldal og Holtålen.

– Fra et nasjonalt perspektiv, framstår Indre Sør-Trøndelag derfor som et av de mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging i Norge. Vi har lagt mye vekt på de gode produksjonsforholdene i denne vurderingen, heter det i rapporten fra NVE om området. Det strekker seg forøvrig fra fylkesveg 700 mellom Berkåk og Orkanger i vest, til Skarvang og Roltdalen nasjonalpark og Haltdalen i øst.

I vurderingen er NVE også innom mulige konflikter knyttet til de ulike områdene, og her pekes det blant annet på reindriften.

– I det utpekte området er det viktige miljø- og samfunnsinteresser knyttet til blant annet friluftsliv. Våre overordnede analyser tilsier imidlertid et lavere konfliktnivå i dette området enn i store deler av landet. Unntaket er områder med samisk reindrift, der vindkraftverk i tillegg kan påvirke reindriften. Hensynet til reindriften er viktig, men vi mener det kan være mulig å finne steder der vindkraftverk kan gi akseptable virkninger, skriver NVE i sin rapport.

Les forrige sak:
En smilende Elias Hoff Melkersen foran lystavla på Puskas Akademia Pancho Arena i Ungarn. (Foto: Privat)
Elias scoret seiersmålet for Norge

Scoret sitt første landslagsmål to minutter før slutt

Close