10 °C Stjørdal, NO
27/05/2020

Spar Hegra uke 22
Klar ferdigbetong unicon

– Et skudd for baugen

Ordføreren ble overrasket over konklusjonen fra Nye Veier

Ordfører Ivar Vigdenes (t.h.) ble overrasket over den nye vendingen i "Langstein-saken". Her sammen med Nye Veiers prosjektdirektør for E6 i Trøndelag, Johan Arnt Vatnan, under befaringen i oktober i fjor. (Arkivfoto: Kjell Arnfinn Aune) Ordfører Ivar Vigdenes (t.h.) ble overrasket over den nye vendingen i «Langstein-saken». Her sammen med Nye Veiers prosjektdirektør for E6 i Trøndelag, Johan Arnt Vatnan, under befaringen i oktober i fjor. (Arkivfoto: Kjell Arnfinn Aune)

– Det var et skudd for baugen å få melding om at det ikke er mulig å utvikle havne- og industriområdet i Langstein basert på steinmasser fra Forbordsfjelltunnelen, sier Stjørdals ordfører Ivar Vigdenes.

Det var onsdag at Nye Veier sendte ut en pressemelding om at geotekniske undersøkelser viser at det er umulig å få til et havne- og industriområde basert på steinmasser fra Forbordsfjelltunnelen.

LES OGSÅ: Skrinlegger utfylling i Langstein

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

– Dette var overraskende. I første omgang kan vi bare ta meldingen til etterretning, men vi trenger ei havn. For Stjørdal er fortsatt en kommune med bedrifter som trenger ei lokal havn med havneformål. Eventuell ny lokalisering av gasskula må vi ta stilling til senere, sier ordfører Ivar Vigdenes.

Til høsten starter rulleringen av kommuneplanens arealdel. Her blir framtida til havna et tema.

– Vi har allerede vedtatt kommunedelplan Langøra som legger til rette for en del utvidelser. Det har vært tanker om en alternativ utnyttelse av havna med andre formål, men det vil fortsatt ligge noen år fram i tid.

– Hva vil skje med steinmassene fra Forbordsfjelltunnelen?

– På tross av endrede forutsetninger vil Nye Veier se på alternativ for en best mulig utnyttelse av steinmassene som kan bidra til landbruksformål. Det gjelder jordforbedring og nye arealer. Nå må vi bruke de nye forutsetningene til beste for Stjørdal og regionen, sier ordfører Ivar Vigdenes.

Les forrige sak:
Björn Bergström har inntatt topplassen på Laksebørsen med denne ruggen på 15,1 kilo. (Foto: Privat)
Dette er årets største – så langt

Svensk dominans på toppen av Laksebørsen

Close