13 °C Stjørdal, NO
25/05/2020

Spar Hegra uke 22
Klar ferdigbetong unicon

Ett felt stengt i en måned

Bruarbeid på E6 varer til midten av juni – sjekk den køa.

FØR SKJEMA: Mandag åpnes Voldsbrua for trafikk i begge retninger. Det er tre uker tidligere enn tidligere varslet fra Statens vegvesen. FØR SKJEMA: Mandag åpnes Voldsbrua for trafikk i begge retninger. Det er tre uker tidligere enn tidligere varslet fra Statens vegvesen.

Statens vegvesen ber trafikanter legge inn ekstra tid hvis de skal kjøre E6 ved Skatval.

Det pågår omfattende vedlikeholdsarbeid på Voldsbrua på E6 ved Skatval i Stjørdal, som gjør at brua kun er åpen i ett felt. Statens vegvesen ber trafikanter beregne ekstra tid. Arbeidet vil pågå til midten av juni.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

Voldsbrua er ei 61 meter lang bru fra 1966, som går over jernbanen ved Skatval, og nå er Statens vegvesen i gang med omfattende reparasjoner på søndre landkar på brua.

Det er frostskader i betongen under asfaltdekket. Dette er kjent vedlikeholdsarbeid på bruer, men skadene på Voldsbrua sitter dypere enn vanlig.

– Vanligvis er det nok å meisle av åtte-ti centimeter av betongdekket, og støpe nytt. På Voldsbrua er skadene så omfattende at vi må meisle bort over 15 centimeter. Det fører til et omfattende sikringsarbeid, for å unngå nedbøying av brudekket, sier byggeleder i Statens vegvesen, Svein Harald Aasan.

For å utføre arbeidet, var det nødvendig å sette opp støttesøyler. Brua holdes åpen i ett felt mens arbeidet pågår. Det er lysregulering store deler av døgnet. I de mest trafikkerte periodene er det manuell dirigering for å få bedre flyt i trafikken.

– Det er stor trafikk i området, og det blir tidvis lange køer. Vi forstår at folk blir utålmodige, men opplever forståelse for at viktig vedlikeholdsarbeid må gjøres, sier Aasan.

– Noen lurer på hvorfor dere ikke kan gjøre arbeidet på nattestid, og holde vegen åpen på dagtid?

– Brua må være stengt i ett felt uavhengig av når på døgnet arbeidet skjer. Vi meisler av deler av dekket, og støper nytt. Da kan vi ikke ha trafikk på den delen av brua hvor vi arbeider, sier Aasan.

Statens vegvesen ber trafikanter om å beregne god tid, som følge av innsnevringen til ett felt på Voldsbrua.

Les forrige sak:
Slik så lasten til bilen som ble avskiltet ut. (Foto: Statens vegvesen)
To fratatt førerkortet for å ha kjørt med denne lasten

Måtte laste om - byttet bare sjåfør.

Close