-4 °C Stjørdal, NO
29/11/2020

Etter tre uker med stengte dører åpner de for besøk ved omsorgsboliger igjen

Her kan du se reglene som gjelder for besøkende

Omsorgssjef Hans Frederik Selvaag.

Fredag 20. november åpner Stjørdal kommunes heldøgns omsorgsplasser for besøk etter nærmere tre uker med låste dører.

– Dette har vært et viktig virkemiddel for å hindre at smitten har kommet inn i disse
boligene. Tusen takk for forståelsen fra både pårørende og brukere, skriver omsorgssjef i Stjørdal kommune, Hans Frederik Selvaag i en pressemelding torsdag.

Sikre god beskyttelse

Når de nå åpner opp for besøk, må det skje i kontrollerte former. Dette for fortsatt å
sikre god beskyttelse til alle som bor i heldøgns omsorgsboliger i kommunen.

Etat omsorg er nå i gul beredskap. Dette gjør at de nå kan åpne opp, men med noen
regler for besøk:

Gul beredskap:

 • Generelle smittevernregler med avstand og håndhygiene kreves av alle til
  stede
 • Ytterdører skal holdes låst hele døgnet for å forhindre at personer kommer
  seg inn på bygget uten besøkskontroll
 •  Alle besøk skal avtales
 • Besøk skal være avtalt med avdelingen på forhånd.
 •  Avdelingen/boligen vil da ha oversikt over antall opp mot
  kapasitet.
 • Det skal føres besøkskontroll for å unngå at smitte bringes inn på
  avdelingen/boligen
 •  ALLE som skal på besøk skal intervjues og følges til rommet møtet skal
  foregå
 • Hver avdeling/kohort fører logg på inn og ut med kontakt
  informasjon. Besøkslistene bruker vi ved eventuell smittesporing.
  Listene blir oppbevart i 30 dager og deretter makulert.
 • Besøkende får utdelt munnbind som de tar på seg når de går inn i HDO bolig.
 • Alle kontaktflater skal rengjøres etter hvert besøk
 • Pasienter/beboere kan dra på hjemmebesøk, men vi stiller visse vilkår:
 •  Det skal tas hensyn til individuelle behov
 •  Hjemmebesøk risiko vurderes
 •  En pårørende må kunne overta ansvar for gjennomføringen i
  samarbeid med avdelingen, inkl. rutinene for besøkskontroll
  også i hjemmet.
 •  Ved pasienter/beboeres mottak av post og gaver o.l. bør gjenstander
  spritvaskes eller evt. legges unna i tre dager på eget rom. Personalet bør
  utføre utpakking med hansker på oppbevaringsrommet.
  Jeg takker for forståelsen for dette og håper så mange som mulig får mulighet til å
  treffe sine kjære igjen de neste dagene.

Les forrige sak:
Inngikk kontrakt for 85 millioner kroner. Nå starter de arbeidet

Dette vil pågå mens vegen utbedres

Close