2 °C Stjørdal, NO
21/02/2019

Få klager på innsyn

 

I Levanger ble en sak påklagd i 2008, siden ingen. I Meråker var det en sak i 2010 som ble påklagd. De tre siste årene er det ikke kommet noen slike klager på Fylkesmannens bord verken fra Selbu, Frosta eller Tydal.

 

Hvor godt offentlighetsloven fungerer avhenger til dels av at mediene, og særlig lokalpressen, benytter seg av klageretten, mener «offentlighetslovens far», advokat Harald Hove som til kommunal Rapport sier følgende;

 

– Jeg har følt over lengre tid at journalister og presseorganisasjoner er opptatt av loven på et prinsipielt nivå. Men når det kommer til det å benytte seg aktivt av innsynsrettighetene, opplever jeg dem som mindre flinke, sier Hove.

 

Det handler om rett til innsyn i dokument i offentlige virksomheter. Offentlighetsprinsippet står sentralt i pressens eget etiske regelverk. «Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet», heter det i Vær varsom plakatens kapittel 1, om pressens samfunnsoppdrag.

 

Offentlighetsloven gjelder for alle offentlige virksomheter og utgjør fundamentet for et av de underliggende premissene for bl.a. demokrati og rettssikkerhet i dagens samfunn, nemlig åpenhet og innsyn i forvaltningens handlinger.I utgangspunktet er alle offentlige saksdokumenter tilgjengelig for innsyn, med mindre det er gjort unntak i lov eller medhold av lov. Enhver kan kreve innsyn i det offentlige innholdet i en bestemt sak i følge offentlighetsloven, og partene kan kreve innsyn i henhold til forvaltningsloven.

 

Fakta;

  • Den nye offentlighetsloven trådte i kraft 1. januar 2009.
  • De fleste offentlige organer, selskap og stiftelser er omfattet
  • Her kan alle kreve opplysninger og dokumenter
  • Avslag kan innklages til Fylkesmannen.
  • Justisdepartementet har lovet en evaluering i løpet av 2011.

Om undersøkelsen

  • Kommunal Rapport har innhentet tall fra fylkesmennene, over antallet klagesaker etter offentlighetsloven, på kommunenivå.
  • Tallene viser antallet klager fra samtlige kommuner og selvstendige rettssubjekter i årene 2008, 2009 og 2010.
  • Statlige virksomheter er ikke med i undersøkelsen.
  • Tallene er ikke tidligere kjent. Flere fylkesmennene produserte først statistikken etter henvendelse fra Kommunal Rapport.

Les forrige sak:
Joachim Knoph og Torunn Avelsgaard Lien framførte 8 vers fra Haugtussa av Arne Garborg / Edvard Grieg.
Avslutta med intimkonsert

  Torunn Avelsgaard Lien og kjæresten Joachim Knoph på klaver framførte […]

Close