1 °C Stjørdal, NO
27/11/2020

Færre skal utsettes for flystøy

Nytt mønster for innflygning testes ved Trondheim lufthavn Værnes

(Illustrasjonsfoto)

SAS og Norwegian tester ut nye traseer for innflyging til Værnes.

De nye prosedyrene for innflygning gir god forutsigbarhet når en benytter faste traseer, fortrinnsvis over ubebodde eller tynt bebodde områder. På kartet nedenfor sees de nye traseene merket med rødt. Disse er utarbeidet for best mulig skjerming av eksisterende tettbebyggelse. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

De røde traseene på dette kartet er de nye innflygingstraseene som nå testes ut ved Trondheim lufthavn Værnes. (Illustrasjon: Trondheim lufthavn Værnes)
De røde traseene på dette kartet er de nye innflygingstraseene som nå testes ut ved Trondheim lufthavn Værnes. (Illustrasjon: Trondheim lufthavn Værnes)

– Utslipp av klimagasser og støy fra fly og helikopter er to vesentlige miljøaspekter ved avviklingen av flytrafikken ved Avinors flyplasser. Avinor har som mål å redusere antall personer som er eksponert for støy fra sivil fly- og helikoptertrafikk, samt tilrettelegge for reduksjon av klimagassutslipp fra flytrafikken, heter det i en pressemelding fra Trondheim lufthavn Værnes.

Ett av de viktigste virkemidlene for å redusere utslipp fra flytrafikken er å utnytte det potensialet satellittbasert navigasjon kan tilby. Slik navigasjon har en betydelig større fleksibilitet enn det konvensjonell bakkebasert navigasjon gir. Avinor tester nå satellittbasert navigasjon ved Trondheim lufthavn Værnes.

– De nye prosedyrene gir også redusert drivstofforbruk, som igjen gir en CO2-besparelse, forklarer Anne Orderdalen Steen, fagansvarlig ytre miljø ved Trondheim lufthavn Værnes.

Testperioden ved Trondheim lufthavn Værnes startet 16. august 2018. I første omgang er det SAS og Norwegian som flyr i henhold til de nye prosedyrene.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Kollisjon i Helltunnelen

Fører løp fra stedet

Close