10 °C Stjørdal, NO
27/05/2020

Spar Hegra uke 22
Klar ferdigbetong unicon

Fant stor salamander i Lånke

Jonas Eivik og Malin Wigdahl fikk for første gang oppleve en levende stor salamander. Denne gang på larvestadiet.

 

For 23 deltakere ble det en fin og variert skogstur på vei mot ei fisketom tjønn i Lånke denne dagen. Biolog og amfibieekspert Jon Kristian Skei orienterte om urtidsdyret stor salamander sine mange hemmeligheter, og Skei utgjør sammen med Dag Dolmen ekspertisen på akkurat disse dyrene i Trøndelag. Det var på forhånd ikke gitt noen garanti for om dette dyret ville dukke opp, men funn av en godt utviklet larve av arten ble gjort. Stor salamander er en truet art i Norge, og Stjørdal er ansvarskommune for arten gitt av Miljøverndepartementet. Forekomstene i Stjørdal ligger i ytterkant av storslamanderens utbredelse på verdensbasis. I Trøndelag har den tilhold i noen få fisketomme myrdammer og tjern med god vannkvalitet. 4 lokaliteter er funnet mellom Flora og Hegra. 7 lokaliteter mellom Lånke og Malvik. Totalt er stor salamander påvist i 14 lokaliteter i Stjørdal.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

 

Kravstor drage

Noen vil kanskje ved første øyekast si at liten og stor salamander er primitive arter. Det er slett ikke tilfellet, og for stor salamander er livsløpet ganske spesielt der hannene med sin kam på ryggen må imponere hunnene for å få ført sine gener videre. Orange og sort fargeprakt og en giftig hud lik paddenes preger hannene hos stor salamander. Denne dagen ble en av Stjørdals 14 lokaliteter for arten oppsøkt i Lånke, og Jonas Eivik og Malin Wigdahl, begge 12 år fikk for første gang oppleve en levende larve av arten. Med hov og plastbaljer i bruk viste Jon Kristian Skei turfølget det mangfoldige insektliv slike små tjønner og myrpytter kan by på.

 

Det er av avgjørende betydning at ikke fisk har etablert seg i disse tjønnene, fordi fisken spiser opp larvene til både liten og stor salamander, forklarte Jon Kristian Skei. Han forklarte også hvordan hannen etter spill og kurtise på bunnen av tjernet imponerer hunnene. Han legger etter utvelgelsen spermieposer som hunnen plukker opp og befrukter eggene med når hun selv føler tiden passende. Litt blåbær og modne multer i tillegg til villjordbær ble det også plukket på en tur der deltakere fra 4 til over 70 år deltok.

 

Med håven i hånda fanget biolog Jon Kristian Skei inn larver av liten og stor salamander.

Les forrige sak:
Lensmann Atle Matre savner eiere av fem båter som her drevet i land på Frosta.
Søker eiere av hittegodsbåter

  På Frosta som andre steder langs fjorden har båter i […]

Close