12 °C Stjørdal, NO
17/09/2021

Spar Hegra uke 37
Header-Bingo-med dato

Får ikke holde åpent på søndager og helligdager

– Jeg er både overrasket og skuffet, sier butikksjef etter turiststed-nei

NEDTUR: Extra-sjefen Erling Ervik innrømmer at han ble skuffet over Fylkesmannens avslag på å definere Meråker som typisk turiststed.

Meråker er ikke et typisk turiststed. Det slår Fylkesmannen fast, og dermed får ikke handelsstanden i bygda holde åpent på søndager og helligdager.

– Jeg er både overrasket og skuffet. Det sier sjefen ved Extra-butikken i Meråker, Erling Ervik. Helt siden 2009 har han arbeidet for å få definert Meråker som typisk turiststed. Det ville i tilfelle hatt stor betydning mener Ervik.
– Vi mener det kan være snakk om mange millioner i økt omsetning for bygda samlet sett. For vår del har vi beregnet at det kan gi to nye årsverk ved butikken dersom vi får holde åpent på søndager og helligdager, sier Ervik.

«For mange» fastboende

Fylkesmannen viser i sitt avslag til at omsetningstallene ikke dokumenterer godt nok at turister og hyttefolk står for det meste av handel «over normalen» før og i helger og høytider.
– Dermed kan det vanskelig sies at omsetningen i noen perioder «hovedsakelig» skjer til turister, skriver Fylkesmannen i sin beslutning. Dette er nemlig et kriterium som må innfris for å bli definert som typisk turiststed.
– Videre har Meråker et stort antall hytter, men dette er pr nå bare marginalt høyere enn antall
helårsboliger. Tallet for fastboende er dermed ikke lite i forhold til hytteturister, mener Fylkesmannen, som også slår fast at motvirkning av handelslekkasje ikke er et relevant moment ved vurderingen.

Åpner for ny søknad

Det siste synes Erling Ervik er synd, men forstår at dette er kriteriene. Det han imidlertid stusser mer over er vurderingen av antall hytter kontra fastboende. Da skuler han blant annet til Frosta som har betydelig færre fritidsboliger pr. innbygger enn Meråker.
– Jeg har god tro på at vi i handelsnæringen i Meråker kan samarbeide godt framover og utvikle både sentrum og bygda til det beste for alle, sier Ervik.
Avslaget fra Fylkesmannen er ikke mulig å klage på, men Extra-sjefen antyder at det kanskje er mulig å sende en ny søknad med enda mer dokumentasjon.
– Jeg er overbevist om at det ville vært bra for alle, både Meråker, innbyggerne og turister og hytteinnbyggere, sier Erling Ervik.

PS! Avslaget fra Fylkesmannen ble sendt Meråker kommune allerede i oktober i fjor, men kommer først nå til offentligheten som referatsak under kommende kommunestyremøte.

 

Les forrige sak:
Lanserer idé om parkeringsplasser under parken

- Pendlere kan ikke få parkert stort nærmere stasjonen enn dette

Close