3 °C Stjørdal, NO
19/10/2020

Får verdifull hjelp av skoleelever

Elever ved Stokkan ungdomsskole bidrar til å skaffe flere midler til forskning på demens

SAMMEN MOT DEMENS: Blant elever på 9. trinn som bidrar i Demensaksjonen 2020 er foran: Lea Grande fra 9E, Hermann Helland fra 9E, Haakon Aleksander Berg Konradsen 9D og Sigrid Kvernrød 9D. Bak fra styret hos Stjørdal Demensforening er Lillian Røst, Rolf Berg og Anne Marie Nessimo. SAMMEN MOT DEMENS: Blant elever på 9. trinn som bidrar i Demensaksjonen 2020 er foran: Lea Grande fra 9E, Hermann Helland fra 9E, Haakon Aleksander Berg Konradsen 9D og Sigrid Kvernrød 9D. Bak fra styret hos Stjørdal Demensforening er Lillian Røst, Rolf Berg og Anne Marie Nessimo.

Demensaksjonen går av stabelen nasjonalt i neste uke. Nå vil elever på 9. trinn ved Stokkan ungdomsskole bidra med å skaffe flere forskningsmidler.

Stjørdal Demensforening har inngått et samarbeid med elevene i klasse 9D og 9E på Stokkan ungdomsskole, der elevene bistår med innsamling til årets aksjon. Til gjengjeld får elevene 15 prosent av beløpet til klassekassa som skal benyttes til klassetur. Nylig var Stjørdal Demensforening på besøk hos elevene for å gjøre demens-saken bedre kjent.

Ingen bøssebæring

Anne Marie Nessimo, Lillian Røst og Rolf Berg fra lokalforeningen er glade for at elevene vil gjøre en innsats for en viktig sak.

– Aksjoner har pågått i 20 år for å samle inn penger til demensforskning. I år blir innsamlinga noe annerledes. Vi lager «Flyers» som elevene distribuerer. Her oppfordres det til å bidra. Det blir ikke bæring av bøsser eller besøk på dørene, men en påminnelse i postkassen, sier de tre fra styret hos lokallaget. Anne Marie Nessimo har over tyve års erfaring fra arbeid med personer som har demens. Hun sier det er viktig å føre normale samtaler med personer som i ulik grad er berørt av demens.

FÅR VERDIFULL HJELP: Stjørdal Demensforening får også denne høsten med elever fra 9. trinn ved Stokkan ungdomsskole på årets Demensaksjon. Lillian Røst, Anne Marie Nessiomo og Rolf Berg fra styret sier at mange får informasjon i postkassen fremover.
FÅR VERDIFULL HJELP: Stjørdal Demensforening får også denne høsten med elever fra 9. trinn ved Stokkan ungdomsskole på årets Demensaksjon. Lillian Røst, Anne Marie Nessiomo og Rolf Berg fra styret sier at mange får informasjon i postkassen fremover.
– Aksjonene nytter

– Vi vet at aksjonene nytter og at flere svar på årsakene dukker opp innen forskning. Blant annet er forskerne May-Britt og Edvard Moser, blitt tildelt Nobelprisen i medisin for sin forskning på menneskehjernen, forteller Nessimo og Røst.

Flyers-runden organiseres av foreldrekontaktene Roger Frantzen for klasse 9D og Randi Ramstad for klasse 9E.

– Elevene reiser selv rundt for å distribuere flyers. Vi har også oppfordret elevene til å være kreative på sosiale medier for å markere Demensaksjonen 2020 slik at vi når frem til mange, og spesielt voksne, sier Anne Marie Nessimo og Lillian Røst. De to vet at elevene også er flinke til å benytte sosiale medier som verktøy. Lærere som bistår elevene under aksjonen er Eva Bjørnevik, Are Folkedal, Kristin Hultmann og Magnus Teigseth Morken.

Tror forskning kan hindre demens

Stjørdal Demensforening tror at videre forskning kan bidra til å redusere omfang eller i beste fall stoppe utvikling av demens. Årets aksjon er landsomfattende og inntektene går til forskning på flere typer demens.

– Hva tror lokallagets medlemmer kan være årsak til demens?

– Dette kan være arvelig disponert, eller skyldes levevaner og ulike sykdommer som har betydning for utvikling av demens. De aller fleste former oppstår derimot uten kjent arvelig sammenheng. Det er derfor ingen grunn til å være ekstra bekymret for å få demens, selv om noen i nær familie har fått sykdommen. Demens kan ramme uten særlig forvarsel, og det er komplekse årsaker til at noen rammes mens andre ikke får demens. Den viktigste risikofaktoren for demens er høy alder. Et vanlig varsel på dette er eksempelvis gradvis hukommelsestap, sier Rolf Berg og Lillian Røst som begge er pårørende til familiemedlemmer med demens.

– Hvor mange er rammet av demens her i landet?

– Per dags dato har cirka 77 000 personer denne diagnosen i Norge. Det forventes en fordobling i 2040, derfor er det veldig viktig at resultatene av forskning kommer. Så langt er det begrenset eller ingen medisinering mot noen former for demens, men vi håper at forskningen snart kan løse flere gåter. Derfor er det så flott at elevene på Stokkan ungdomsskole nå blir med på aksjonen, sier de tre fra styret hos Stjørdal Demensforening. Demensaksjonen vil også være synlig ved Torgkvartalet kommende helg. Aksjonen lokalt har Vipps-nummer 122724.

Les forrige sak:
På poengjakt i saftbygda

Håper å ha marginene med seg

Close