12 °C Stjørdal, NO
15/08/2020

Fare for flom på fredag

Som dere ser på vannkartet til NVE er det stor fare for flom fra fredag 4 januar.

 

OPPDAERING KL 17 idag onsdag, NVE melder

Torsdag vil mye regn og snøsmelting gi økende vannføring i Trøndelag. Mest utsatt er bekker og mindre vassdrag i lavereliggende strøk. Det er fare for lokale oversvømmelser som følge av is og snø som tetter rør, sluk og andre avløpsveier. Regn og snøsmelting medfører økt fare for jordskred.

 

 

Det varsles flom når vi venter vannføring med mer enn 5 års gjentaksintervall. Det varsles stor flom når vi venter vannføring med mer enn 50 års gjentaksintervall. Et flomvarsel er ikke nødvendigvis et varsel om skadeflom. Varselet følges opp så lenge flomsituasjonen varer, med «Melding fra NVE». Også ved andre spesielle situasjoner i vassdragene sender NVE ut «Melding fra NVE».

 

Utarbeidet 2.1.2013. Gjelder for perioden 3.1.2013 – 4.1.2013. 

Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Mye regn i morgen, torsdag, vil sammen med snøsmelting gi økende vannføringer i Trøndelag. Mest utsatt er bekker og mindre vassdrag i lavereliggende strøk, der det ventes raskt økende vannføringer fra torsdag ettermiddag.

Det er fare for lokale oversvømmelser som følge av is og snø som delvis tetter rør, sluk og andre avløpsveier.

Kombinasjon av mye regn og snøsmelting medfører økt fare for jordskred. Dette gjelder spesiel i terreng med bratte skråninger og langs bekkeløp.

NB! Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og meldingen vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i regulerte vassdrag.

 

 

Yr.no melder om sammenhengende nedbør i 9 dager fremover

 

 

YR melder dette for onsdag og torsdag

Nord-Trøndelag Nordvestlig frisk bris. Litt sludd eller snø av og til, regn på kysten. I kveld dreining til sørlig opp i frisk bris. Lettere vær. Natt til torsdag økning til sørøst liten kuling 12 utsatte steder. Sludd eller snø, regn på kysten. Torsdag formiddag økning til sørvest stiv kuling 15, sterk kuling 20 i sør, om ettermiddagen dreiende vestlig med til dels liten storm 22 i sør, om kvelden nordvest, og etter hvert litt minkende. Regn og regnbyger, snø i fjellet.

 

 

Les forrige sak:
|
Best i landet på integrering

Svært mange av flyktningene kommer seg i utdanning eller arbeid. 93 […]

Close