15 °C Stjørdal, NO
06/08/2020
 

 

Utarbeidet 25.2.2013. Gjelder for perioden 26.-27.2. 2013 

Nord-Trøndelag

Det ventes store nedbørmengder, spesielt tirsdag, og nedbøren kommer som regn i lavereliggende strøk. Det er fare for lokale oversvømmelser både som følge av is i elveløpene og is som delvis tetter rør, sluk og andre avløpsveier.

Mye nedbør gir også økt fare for sørpeskred i forsenkninger og bekkeløp.

 

 

Fakta

Det varsles flom når vi venter vannføring med mer enn 5 års gjentaksintervall. Det varsles stor flom når vi venter vannføring med mer enn 50 års gjentaksintervall. Et flomvarsel er ikke nødvendigvis et varsel om skadeflom. Varselet følges opp så lenge flomsituasjonen varer, med «Melding fra NVE». Også ved andre spesielle situasjoner i vassdragene sender NVE ut «Melding fra NVE».

Les forrige sak:
Rekordsalg for sommeren

– I år har vi slått alle rekorder både når det […]

Close