-1 °C Stjørdal, NO
18/10/2021

Spar Hegra uke 42
XC60
Header-Bingo-med dato
XC90
XC40

Fast dekke på Øya stadion

FÅR FAST DEKKE: Da blir det endelig fast dekke på Øya stadion nesten 40 år etter at anlegget ble åpnet. Toralv Spets (t.v), Jon Eidem og Jan Arne Malvik (t.h) blir gratulert av ordfører Terje Granmo.

 

Det har tatt over 20 år siden kommunen og idrettslaget i en avtale ble enige om at friidrettsanlegget på Øya skulle oppgraderes.

 

Så bort fra protest
Da saken skulle behandles av kommunestyret ble et brev fra Malvik I.L.s hovedstyre delt ut til representantene. Brevet pekte på at de store idrettslagene (Hommelvik og Malvik) måtte være enige før Malvik I.L. stilte seg bak forslaget om oppgradering av friidrettsbanen på Øya.
Kommunestyrerepresentanten Per Walseth (H) sa fra talerstolen at brevet ikke representerte holdningen til Malvik I.L. og at han som medlem i hovedstyret ikke hadde vært med på behandlingen av denne saken. Walseth oppfordret i stede kommunestyrets medlemmer om å stemme for innstillingen og gjennomføre oppgraderingen av Øya stadion, slik som avtalt mellom kommunen og idrettslaget i 1990.

 

Tippemidler og dugnad
Avtalen som lå til grunn for utbedringen kom i stand da Malvik kommune bygde omsorgsboliger på den gamle idrettsplassen i Hommelvik.
Prosjektet har en økonomisk ramme på vel 7,25 millioner kroner, hvorav kommunens andel er på 3,23 millioner. De øvrige kostnadene dekkes delvis av tippemidler, sponsormidler, dugnadsarbeid og momskompensasjon.
Kostnaden er egentlig ikke innarbeidet i kommunens budsjett for 2012, men i vedtaket heter det at kommunens investeringsbudsjett justeres i samsvar med vedtaket.

 

En gledens dag
På bakerste benk i kommunestyresalen satt representanter for Hommelvik I.L. friidrettsavdeling og spenningen var høy før behandlingen av saken startet.
Da ordføreren klubbet det enstemmige vedtaket trakk idrettslederne et lettelsens sukk. Mange års kamp og frustrasjon var endelig over.
– Det har vært mange møter og mange brev fram og tilbake, mye frustrasjon og motgang, fortalte Jan Arne Malvik, Jon Eidem og Toralv Spets etter at kommunestyremøtet var over.

 

 

Les forrige sak:
Jan Egil Kvalvik og Trond Swan inviterer til vedens dag hos A-K maskin Stjørdal torsdag 1.mars. Du får se vedmaskiner og motorsager i aksjon. Enkel servering tilbys. Her har Jan Egil og Trond tatt plass foran en Duun VM 420.
Inviterer til vedens dag

  A-K maskiner har denne torsdagen noen av sine mange vedmaskiner […]

Close