2 °C Stjørdal, NO
18/02/2019

Fast legevakt-ordning


De fire kommunene inngikk i 2009 en samarbeidsavtale om forsøksordning med interkommunal legevakt i to år fra oktober 2009. Nå har de to årene gått og en evaluering av ordningen er gjennomført.

 

Regionrådet i Værnesregionen ønsker at den interkommunale legevakten gjøres fast med virkning fra 1. januar 2012. Nå blir det opp til de fire deltakerkommunene å gjøre de endelige vektakene.

 

Evalueringsrapporten som ble presentert i Regionrådets møte denne uke er mangedelt. Det er gjennomført spørreundersøkelse blant brukere av legevakten, intervju med helsepersonell og helsepolitikere, gjennomgang av virksomhetsdata for legevaktsaktivitet og ambulansebruk i regionen, samt en gjennomgang av legevaktsordningens økonomi.

 

Evalueringsrapporten konkluderer ikke bastant, men i sammendraget heter det: “Hvis man skal driste seg til en konklusjon, virker det som om kvaliteten på selve legevakten er god, men at det er ubekvem reisetid for pasienter fra Meråker, Selbu og Tydal. Det er svært vanskelig å veie ulike hensyn opp mot hverandre, men det kan synes som om fordelene med ordningen så langt ser ut til å ha vært større enn ulempene.”

 

Fakta om Værnesregionen Legevakt

  • Værnesregionen Legevakt holder til i Kjøpmannsgata 10-12 i Stjørdal (Gjensidige-gården).
  • Værnesregionen Legevakt er legevakt for kommunene Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal. 
  • Legevakten er døgnåpen. Det er alltid en sykepleier til stede og en lege har alltid vakt, men legen som har vakt er ikke alltid stasjonert i lokalene.
  • Ved øyeblikkelig hjelp på dagtid vil sykepleier være til stede og hjelpe pasienter som trenger legehjelp å komme til lege så raskt som mulig.
  • Etter fastlegenes kontortid vil det være en lege tilstede ved Værnesregionen Legevakt. Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp vil da bli tatt i mot der.

Les forrige sak:
Riving av Søndregt. 15

Her skal det komme et bygg som skal inneholde forretning i […]

Close