6 °C Stjørdal, NO
18/09/2021

Spar Hegra uke 37
Header-Bingo-med dato

Feil og mangler i eiendomsskattelistene i Malvik

||| |MANGE KLAGER: I løpet av en uke kom det inn mange klager på eiendomsskatten til Malvik kommune kan vi se av postjournalen. (Illustrasjon: skjermdump fra www.malvik.kommune.no)||

Nettoinntekten av den utskrevete eiendomsskatten er på 15,8 millioner, tar man renter og kapitalkostnader på igangsatte bygg for inneværende år, beløper dette seg på 12,4 millioner.

Mindre enn antatt

Dette betyr at det blir igjen ca 3,4 millioner av e-skatten for 2014, men det er før de ulike klager har fått medhold og betydelige feil er rettet. For det viser seg nå at flere eiendommer feilaktig har blitt med i regnestykket, selv om de står på den såkalte fritakslista.

En kjapp stikkprøve viser at for eksempel Betania og Lukas stiftelsen er oppført med ca 61.000 i eiendomsskatt, selv om kommunestyret spesifikt har vedtatt at Betania og Lukas stiftelsen skal ha fritak. Organisasjonen har klaget på vedtaket.

Inneholder den utskrevne skatten flere feil av samme type som eksempelet med Betania, vil inntekten fra e-skatten for 2014 reduseres ytterligere med summer mellom 500.000,- til 1 million kroner.

Ingen nye skoler

Rådmann i Malvik, Kristian Rolstad, sier til Malvik Bladet at det ikke blir rom for nye ungdomsskoler i kommunens økonomiplan som går fram til og med 2017.

Ny Hommelvik ungdomsskole og ny Vikhammer ungdomsskole med kulturdel er tatt inn i økonomiplanen med til sammen 360 millioner i innvesteringer. Det er ca 40 millioner mindre enn de nye omsorgsboligene og sykehjemsutbyggingene i Hommelvik og på Vikhammer har kostet.

De 3,4 millionene som nå er igjen av årets e-skatt dekker dermed knapt en fjerdedel av de forventede kostnadene med disse nye tiltak.

En løsning er at politikerne vedtar å øke eiendomsskatten med 2 promille ved høstens budsjettbehandling.

Det er adgang for kommunen å øke denne skatten med inntil 2 promille i året til maksimalt 7 promille. Noe som betyr at innbyggerne allerede for neste år kan få en dobling av den innførte eiendomsskatten.

Private kan søke fritak

I tillegg til at lag, foreninger, og institusjoner med flere som gagner Malvik kommune automatisk skal få fritak for eiendomsskatt i 2014, gir kommunestyrets vedtak også privatpersoner adgang til å søke om reduksjon og fritak for e-skatten.

Rådmann Kristian Rolstad har kunngjort at det er Formannskapet i Malvik som fatter vedtak om nedsettelse eller ettergivelse av skatten.

I kommunestyrets vedtak 16.desember 2013 står det: ”Minstepensjonister og andre med liten inntektsevne kan få fritak for eiendomsskatt etter søknad. Eiendommer som eies av stiftelser, lag og foreninger eller institusjoner som gagner kommunen kan søke om fritak.”

Det er utarbeidet egne søknadsskjema som kan lastes ned fra kommunens hjemmeside eller som kan fås ved henvendelse til servicekontoret på rådhuset.

Les forrige sak:
|||||||||||
Kenneth sin amerikanske drøm

  Lånkbyggen fikk utløp for eventyrlysten på den drøyt 4500 km […]

Close