12 °C Stjørdal, NO
20/09/2019

Felles nei fra Værnes-ordførerne

|| Selbu-ordfører Ole Morten Balstad og hans fem ordførerkolleger i Værnesregionen reagerer sterkt på regjeringens forslag om å endre eiendomsskatteformen på verker og bruk. (Arkivfoto)||

 

I en felles uttalelse er de seks ordførerne i Værnesregionen tydelig på at de sier nei til regjeringens forslag om vesentlige endringer i eiendomsskatteformen for verker og bruk. Her er uttalelsen som er signert av ordførerne Ivar Vigdenes (Stjørdal), Kari Anita Furunes (Meråker), Ingrid Aune (Malvik), Ole Bjarne Østby (Tydal), Trine Haug (Frosta) og Ole Morten Balstad (Selbu):

«Ordførerne i Værnesregionen ønsker i gi et klart og tydelig innspill når det gjelder regjeringens forslag om bortfall av eiendomsskatteutskriving på verk og bruk:

Å frita blant annet kraftlinjer, basestasjoner etc. for eiendomsskatt vil gi store tap for mange av kommunene innenfor Værnesregionen. Dette er penger som nær sagt utelukkende vil gi en økonomisk fordel for statlige selskaper, og en bevisst flytting av kompensasjonsmidler for installasjoner vi har gitt storsamfunnet muligheten til å installere innenfor våre kommunegrenser, fra kommune til stat.

Vi ser helt klart behovet for en gjennomgang av regelverket for beskatning av maskiner og installasjoner, som også er en del av denne formen for eiendomsskatt. Denne endringen kan imidlertid ikke tas over natta i et statsbudsjett, men være et resultat av et lengre utredningsarbeid som belyser alle sider ved akkurat denne formen for beskatning.

Coop Storlien artikkelnivå

Et annet moment som forsterker vridningen av inntekter fra kommune til stat er at grunnrenteskatten nok en gang økes, nå med 1,4% til 35,7%, med argument om å kompensere statens skattebortfall som følge av redusert sats for selskapsskatten. Grunnrenteskatten kommer til direkte fradrag i eiendomsskattegrunnlaget, noe som igjen reduserer eiendomsskatten til kommunene.

I tillegg krever vi at endringen kapitalseringsrenten som var mye belyst både i fjor, under valgkampen, og nå, gjennomføres. Det er ingen fornuft i at denne renten står på stedet hvil, og det er heller ingen fornuft i at verdien på vannkraftanlegg er redusert med 87 milliarder kroner fra 2016 til 2018, utelukkende på grunn av en rentesats som ikke er endret i samsvar med renteutviklingen ellers i samfunnet.»

Les forrige sak:
||
Han tjente mest i Stjørdal i fjor

  I dag ble skattelistene lagt fram for offentligheten og tall […]

Close