14 °C Stjørdal, NO
19/07/2019

Felles politikk for penger fra NTE

Stjørdal kommunestyre er blitt enig om en felles forvaltning av utbytte

FORNØYDE GRUPPELEDERE: De ni gruppelederne i Stjørdal kommunestyre er enige om forvaltningen av utbyttet fra NTE der Stjørdal kommune er største eier med 13.26 %. Fra venstre: Anja Ristad (SV), Bjørn Ole Håve (Frp) (vara for Nelly Lian), ordfører Ivar Vigdenes (Sp), Espen Myhr Grandalsmo (Rødt), Annette Jensen (KrF) Leif Eggen (V), Erik Bjørgum (Sp), Joar Håve (A), varaordfører Ole Hermod Sandvik (H), Tommy Reinås (MDG) og økonomisjef Roar Størseth. FORNØYDE GRUPPELEDERE: De ni gruppelederne i Stjørdal kommunestyre er enige om forvaltningen av utbyttet fra NTE der Stjørdal kommune er største eier med 13.26 %. Fra venstre: Anja Ristad (SV), Bjørn Ole Håve (Frp) (vara for Nelly Lian), ordfører Ivar Vigdenes (Sp), Espen Myhr Grandalsmo (Rødt), Annette Jensen (KrF) Leif Eggen (V), Erik Bjørgum (Sp), Joar Håve (A), varaordfører Ole Hermod Sandvik (H), Tommy Reinås (MDG) og økonomisjef Roar Størseth.

De ni partiene i Stjørdal kommunestyre er blitt enige om en felles forvaltning av utbyttet fra NTE.

Kommunene i gamle Nord-Trøndelag har overtatt eierskapet i NTE fra 01.01.18. Stjørdal kommune er største eier med en eierandel på 13,26 %. Det er lagt føringer for kommunenes anvendelse av utbyttet fra selskapet. Midlene skal ikke gå inn i drift, men i fond med vedtekter.

Før jul satte Stjørdal kommune ned et utvalg som skulle se på forvaltningen av midlene. Det har bestått av ordfører Ivar Vigdenes (Sp) og alle gruppelederne. Utvalget har hatt fem møter med bistand fra økonomisjef Roar Størseth.

Stjørdal kommune vil dele inntektene i to deler. Del 1 med 80 % av utbyttet vil være et kraftfond. Stjørdal kommune vil bruke 2,5 % av fondet som frie midler. Rådmannen innstiller på forslag til bruk gjennom sitt forslag til budsjett og økonomiplan.

Del 2 er de siste 20 % av utbyttemidlene fra NTE. De settes av til øremerket fond (Tiltaksfond NTE). Dette er midler til formål av engangskarakter uten varige driftskostnader.

Over tid vil dette bety mye penger: – Vi må være forberedt på at inntektene vil svinge, men med vår fondmodell kan vi nyte godt av årlige stabile utbytter. Ut i fra en inntekt på 20 millioner kroner det første året, vil 2,5 % utbytte være 500.000 kroner Men utbyttet vil stige jevnt og passere seks millioner kroner inn i 2031. Veksten vil fortsette i kommende år.

Ren Røros Bestill mobil

– Dette er ikke minst en gave til de som kommer etter oss, sier varaordfører Ole Hermod Sandvik, og resten av gruppelederne er samstemt i at dette er en god beslutning etter en god prosess.

– Jeg er veldig glad for denne enigheten om forvaltningen av midlene. Stjørdal kommune måtte kjempe en hard kamp på fylket for å få sin andel. Økningen fra 12,26 % til 13,26 % i året betyr to millioner kroner ekstra i fondsmidler til Stjørdal kommune, sier Arbeiderpartiets gruppeleder Joar Håve.

Ordfører Ivar Vigdenes har ledet arbeidet med denne forvaltningen og får skryt for måten han har gjort dette på.

– Jeg vil berømme ordfører Ivar Vigdenes for måten han har ledet møtene på. Det har tillatt også oss uten økonomisk utdanning i å ta del i diskusjonene, sier Leif Eggen.

Det kan bli noen artige politiske diskusjoner om bruken av pengene. Den første debatten av denne karakter kommer i 2020.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
– Endelig normalsituasjon

Totalforbudet mot bruk av åpen ild opphevet også i Selbu

Close