-4 °C Stjørdal, NO
29/11/2020

Felte forslag til rehabilitering og nybygging av skoler

Vil ikke gi plass til skolene i økonomiplanen for 2021-2024

Ble et nei til rehabilitering av Hegra ungdomsskole.

Et flertall i Utvalg Kultur og Levekår har sagt nei til forslag om rehabilitering av Hegra ungdomsskole. Det ble også nedstemt forslag om bygging av ny Halsen barneskole.

Det var under et møte i Utvalg Kultur og Levekår at et flertall sa nei til rehabilitering av Hegra ungdomsskole.

Les også: Elevrådet aksjonerer: – Vi forventer at politikerne tar dette på alvor:

Forslaget ble lagt frem av Ivar Aspmodal (Ap), som kjempet for et ja til Hegra ungdomsskole nå, samt å plusse på flere poster i 2021-budsjettet i Stjørdal.

Nedstemte ny barneskole

Det ble også et nei til byggestart av ny Halsen barneskole i perioden 2021 – 2024. Forslagene til budsjett og økonomiplan 2021 – 2024 skal nå legges ut til høring.

Videre vil det bli politisk behandling og gjort endelig vedtak, som er ventet i desember.

Ville plusse på

Her kan du se oversikt over forslagene som ble fremmet av Idar Aspmodal (AP).

1. Bygging av Hegra ungdomsskole nå og inn i økonomiplan 2021-2024
2. Bygging av Halsen barneskole beholdes i økonomiplan 2021-2024
3. Det gjøres ingen endring i skolestruktur.
4. Kantinedrift på omsorgssentra og aktivitetssenteret beholdes.
5. Nåværende driftsform på Bonitas beholdes.
6. Grønn omsorg (Inn på tunet) beholdes.
7. Ikke avvikling av nattevandring.
8. Styrke satsinga på Newtonrommet, enten i egen/kommunal regi – eller sammen med privat næringsliv i regionen.

Alle forslagene ble stemt ned med åtte stemmer mot, og tre for. Forslag nummer to falt med fire for, og syv mot.

Les forrige sak:
Åse Olaisen er butikksjef for julebutikken. Her med en av mange julenisser som nå kommer for salg.
Åpner 1300 kvadratmeter julebutikk

Åse Olaisen og de andre frivillige i NLM Gjenbruk er klar til åpning på torsdag

Close