10 °C Stjørdal, NO
27/06/2019

Fikk arkiv og 75.000 kroner

– Julekvelden er bare fornavnet, sier museumssjef Sølvi Dahlen Lauvsnes

FOR EN GAVE! Museumssjef Sølvi Dahlen Lauvsnes er strålende fornøyd med å få både 75.000 kroner og et fantastisk arkiv tilhørende Stjørdal håndverk- og industriforening. Glade givere fra venstre: Jan Geving, Jarle Engan og Jan Otto Skjelstad, mens styreleder i Stjørdal museums venner, Olav Bakken (t.h.) også er veldig tilfreds. FOR EN GAVE! Museumssjef Sølvi Dahlen Lauvsnes er strålende fornøyd med å få både 75.000 kroner og et fantastisk arkiv tilhørende Stjørdal håndverk- og industriforening. Glade givere fra venstre: Jan Geving, Jarle Engan og Jan Otto Skjelstad, mens styreleder i Stjørdal museums venner, Olav Bakken (t.h.) også er veldig tilfreds.

I «kisten med det rare i» ligger alle protokoller og dokumenter fra 80 år med foreningshistorie. I tillegg til kisten hadde de tre karene med seg 75.000 kroner til Stjørdal museum Værnes.

– Julekvelden er bare fornavnet. Dette er så midt i blinken for det vi driver med, sier Sølvi Dahlen Lauvsnes. Lederen ved Stjørdal museum Værnes er entusiastisk mottaker av kisten og pengesummen som de tre herrene Jarle Engan, Jan Otto Skjelstad og Jan Geving har troppet opp på museet med. Protokollene og pengene har tilhørt Stjørdal håndverk- og industriforening, men foreningen har ikke vært i aktivitet siden 1980.

– Formelt har foreningen aldri blitt ordentlig avsluttet, så det er på høy tid, sier Jan Geving. Han satt i foreningens siste styre, som ble ledet av Lise Evelyn Engan. Derfor var det hennes sønn, Jarle, som satt med alle dokumenter og fullmakter, selv om han selv aldri var medlem av foreningen.

– Alle protokoller eksisterer og det er mye spennende å lese her, sier Jarle Engan, som vokste opp med to foreldre som var sentrale aktører i foreningen.

- FANTASTISK! - Dette er så midt i smørøyet. Det er like fantastisk å ta over arkivet som å få pengene, sier en entusiastisk Dahlen Lauvsnes.
– FANTASTISK! – Dette er så midt i smørøyet. Det er like fantastisk å ta over arkivet som å få pengene, sier en entusiastisk Dahlen Lauvsnes.
Fordelt til gode formål

Da «boet» ble gjort opp hadde Stjørdal håndverk- og industriforening drøyt 90.000 kroner på kontoen.

– Det meste av disse pengene kom nok fra at vi hadde en eierandel i samfunnshuset, sier Jan Geving. Nå har de fordelt det gjenstående og museumsleder Sølvi Dahlen Lauvsnes var mottaker av den største summen.

Coop Storlien artikkelnivå

– Vi var opptatt av at pengene skulle gå til noe som gagnet hele Stjørdal. Da ble vi raskt enige om at Stjørdal museum var rette mottaker. Vi har bestemt at 75.000 går hit og så gir vi 15.000 til Kjentmann-prosjektet til Roar Valstad. Det er også absolutt noe som kommer alle stjørdalinger til gode, sier Geving og Jan Otto Skjelstad.

Bidro i lokalsamfunnet

Stjørdalshalsens Håndverksforening ble etablert i 1900 med salmaker Aage Aagaard som foreningens første leder. Etter hvert ble navnet endret til Stjørdal håndverk- og industriforening, men formålet var det samme.

– Dette var en forening for næringsdrivende i Stjørdal som dekket alle håndverksfag. Her var boktrykkere, gullsmeder, malere, byggmestre og salmakere for å nevne noen yrkesgrupper. Man måtte ha fagbrev eller mesterbrev, sier Jan Otto Skjelstad.

Sammenlignet med dagens samfunn kan de muligens kalles en bransjeforening for aktører som var opptatt av håndverksarbeidsplassene. Men ikke minst var foreningen en veldig viktig pådriver og bidragsyter til mange gode formål i lokalsamfunnet.

– I protokollene finnes det mye å lese om dette. Blant annet brukte de midler til gatebelysning i Stjørdal og ikke minst var de opptatt av å drive utdanning innenfor håndverksfagene. Teknisk aftenskole, som var forløperen til yrkesskolen, var Stjørdal håndverk- og industriforening blant pådriverne bak, sier Jarle Engan.

– Fantastisk dokumentasjon

Museumssjefen Sølvi Dahlen Lauvsnes gnir seg i hendene. 75.000 kroner til museets aktivitet kommer selvsagt godt med, men hun er minst like fornøyd med å få tilgang til foreningens fullstendige arkiv.

– Dette er så midt i smørøyet. Det er like fantastisk å ta over arkivet som å få pengene. Dette arkivet er «Made in Stjørdal» og en fantastisk dokumentasjon på en viktig del av samfunnet. Her er det mange gode historier som kan gjenfortelles og en historikk som er mye verdt. Museet har to viktige oppgaver, forskning og formidling, dette materialet egner seg til begge deler, sier en entusiastisk Dahlen Lauvsnes.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Bil har kjørt inn i bergvegg

Nødetater på vei til stedet

Close