10 °C Stjørdal, NO
14/07/2020

Fikk gode råd av ungdommen

Ungdomsrådet arrangerte medvirkningsdag

UNGDOMMENS STEMME: Runar Chang Nordgård er leder i ungdomsrådet. Han er opptatt av at ungdommenes stemme blir hørt. Her er han sammen med kommunestyremedlem Nils Nordbotn (t.v.) og politibetjent Ørjan Gran. UNGDOMMENS STEMME: Runar Chang Nordgård er leder i ungdomsrådet. Han er opptatt av at ungdommenes stemme blir hørt. Her er han sammen med kommunestyremedlem Nils Nordbotn (t.v.) og politibetjent Ørjan Gran.

– Hjertesaken min er at ungdom blir hørt og får delta, sa ungdomsrådets leder Runar Chang Nordgård på medvirkningsdagen.

– Jeg har gått rundt omkring og har fått høre mange nye meninger. Det er fantastisk. Men hva skal vi gjøre med kunnskapen og ta den videre? Her forventer jeg at både kommunestyre og formannskap tar tak og gjør noe, sa en meget engasjert leder før de seks gruppene presenterte sine synspunkter.

Ungdomsrådet arrangerte en medvirkningsdag for ungdom. Tema for dagen var oppfølging av HKH-rapporten. Hva mener ungdom det er viktig å gjøre? Ungdomsrådet består av 14 medlemmer. Men rådet ville også høre på synspunktene til andre ungdommer. Det fikk de.

Utfoldet seg med synspunkter

Her var både ungdomsråd, Carbon, Ole Vig vgs. og ungdomsskoler representert. Det var spennende å samle ungdommene i grupper fra morgenen, men det gikk ikke lenge før ungdommene utfoldet seg med sine synspunkter på egen hånd og gjorde de voksne overflødig. Gruppene fordypet seg i hvert sitt tema.

Ungdom er opptatt av Carbon. Skolene ble utfordret til å snakke mer om betydningen av opplæringsloven og hvilke rettigheter som elevene har.

Det ble gitt klart uttrykk for at ungdom må vite at de kan stole på sine foreldre. – Bruk mer tid sammen med foreldrene, lød den klare oppfordringen fra en gruppe som ville at voksne skal være støttende for barn for å få et godt ungdomsmiljø.

– Det er viktig at foreldrene er støttende og tar seg tid til å lære de unge hvordan det er å være ung. For dette er kunnskap som foreldrene sitter på. Det ble vist til at pøbelstreker kan være et rop om oppmerksomhet.

– De unge vil at foreldre skal se dem. Derfor er det så viktig med god kommunikasjon mellom barn og voksne, het det fra ungdommene som hadde sansen for bowling som sosialt tiltak mellom barn og foreldre.

Ungdomsmiljøet

Et tema var hvordan ungdomsmiljøet kunne forbedres. Her ble kommunestyret utfordret. Ungdom er opptatt av å fremme sine synspunkter. Det kan skje gjennom avisene. Sosiale medier, rus og vold var andre tema. Det ble vist til at politiet kan informere om konsekvenser ved uheldig opptreden.

– Jeg er imponert over dere som gjeng og hva dere har fått til, sa Heidi Beitland som fulgte ungdommene gjennom hele dagen

Kommunestyremedlem Nils Nordbotn (Sp) var i utgangspunktet møtt fram som pappa, men måtte også ta rollen som politiker. Han fikk overrakt budskapene fra gruppene, lovte å ta dem med til ordføreren og poengterte:

– Dere er viktigste kilde for å skape et bedre ungdomsmiljø! For det er viktig at idéene kommer fra ungdommene selv og ikke blir tredd ned over hodene på dem fra oven.

– Det er greit at foreldre ser HKH-rapporten, sa Politibetjent Ørjan Gran som lyttet med interesse.

Ungdomsrådet har satt ungdom og deres hverdag på dagsordenen.

Les forrige sak:
Rådmann Slungård slutter

Blir ny direktør i Trondheim Symfoniorkester og Opera

Close