24 °C Stjørdal, NO
19/07/2019

Fikk ikke medhold i klage – nå er asfalten på plass

– Et vedtak som ikke kan påklages

Nå er Reealléen asfaltert. Det skal lages åtte fartshumper på strekningen. Nå er Reealléen asfaltert. Det skal lages åtte fartshumper på strekningen.

Beboere klaget på vedtaket om å asfaltere Reealléen, men fikk ikke medhold i kommunen. Nå er den 1900 meter lange strekningen så godt som ferdig asfaltert.

– Vedtaket om å asfaltere Reealléen er ikke et vedtak som kan påklages etter forvaltningsloven, skriver teknisk sjef Tore Rømo i sitt svar til beboere i området.

– Asfalteringen av Reealléen skjer på kommunal grunn og det medfører heller ikke en endring av veien slik den går i dag. Veien vil gå der den har gått i lang tid og asfalteringen vil ikke medføre at det kreves et større område enn der veien går i dag. Asfalteringen vil verken innebære en stiftelse, opphevelse eller begrensning av en rettighet eller en plikt til naboene av veien. Den vil heller ikke innebærer rådighetsbegrensninger for naboene. Ut fra overnevnte anser ikke kommunen at vedtaket er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, skriver Rømo på vegne av Stjørdal kommune.

Reealléen er nå asfaltert på en strekning av 1900 meter. Det skal etableres åtte fartshumper langs alléen. Disse plasseres med en på hver side av gårdstunene Mæle gård og Ree gård. I tillegg blir det to humper mellom Mæle gård og avkjøringen til Bye og to på strekningen mellom Husby og Ree gård.

Les forrige sak:
Astrid Stav (i midten) tok NM-gull i terrengløp foran Christine Næss (t.h.) og Sigrid Ytterhus Haugset (t.v.).
NM-gull i ny gren

Best også på sommerføre

Close