12 °C Stjørdal, NO
26/06/2019

Fikk tre måneder kortere fengselsstraff

Hadde nesten 7.500 liter alkohol og 40.000 sigaretter i vogntoget da han ble stoppet

Inne i det polskregistrerte vogntoget ble det funnet tolv paller med alkohol og sigaretter. (Foto: Tolletaten) Inne i det polskregistrerte vogntoget ble det funnet tolv paller med alkohol og sigaretter. (Foto: Tolletaten)

Den polske trailersjåføren hadde med seg 6048 liter øl, 1411,5 liter brennevin og 40000 sigaretter i lasten på traileren han førte inn i Norge over Storlien. Tollere stoppet mannen ved Evja i Stjørdal en tirsdag ettermiddag i juni i år.

LES OGSÅ:  Hadde med ti tonn alkohol og sigaretter over grensen

Inntrøndelag tingrett dømte i juli mannen til ti måneders fengsel. Den polske mannen i 40-årene anket både bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og straffeutmålingen. Nå har Frostating lagmannsrett behandlet ankesaken som tok for seg fengselsstraffens lengde. Bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet ble nektet fremmet for lagmannsretten.

I dommen fra Frostating lagmannsrett heter det at de vurderer mannens handlemåte som svært klanderverdig.

– Som påpekt av tingretten viser lagmannsretten til at sjåføren utviste total passivitet med hensyn til undersøkelse av hvilke varer han fraktet til Norge. Lagmannsretten finner at hans
overtredelse ligger i det øvre sjikt av det grovt uaktsomme. Lagmannsretten tar utgangspunkt i at en forsettlig, særlig grov tollovertredelse normalt skal straffes strengere enn om en tilsvarende lovovertredelse begås ved grov uaktsomhet. Det sentrale spørsmålet for lagmannsretten er derfor om mannens subjektive skyld – grov uaktsomhet – tilsier en mildere fengselsstraff enn det tingretten kom fram til, heter det i dommen fra lagmannsretten.

Til slutt falt Frostating lagmannsrett ned på at den riktige fengselsstraffen blir sju måneder, altså tre måneder kortere enn dommen han fikk i tingretten. Forøvrig har den polske mannen sittet i varetekt siden pågripelsen, noe som pr. nå utgjør bortimot 179 dager.

Coop Storlien artikkelnivå

Les forrige sak:
LAGER: - Trøndelag Diesel har bygd opp et godt lager i lokalene på Haraldreina, sier f.v. Jan Håvard Hastadklev og selger Knut Ove Bremseth i Trøndelag Diesel som sysselsetter et 10-talls medarbeidere.
Travle dager for diesel-selgere

Trøndelag Diesel leverer diesel til bønder, entreprenører og industri

Close