6 °C Stjørdal, NO
26/05/2019

Fiks gata mi

Nå kan innbyggerne i Stjørdal gi beskjed til kommunen om dårlige veier, fortau og andre trafikkforhold på nettstedet FiksGataMi. Se siden ved å klikke her

​Nettstedet ble lansert på mandag i denne uka, og Stjørdal kommune har allerede fått flere meldinger.
– Dette er både gøy og utfordrende, sier Terje Gulbrandsen  enhetsleder  kommunalteknikk i Stjørdal kommune. – Men det er klart at dette er arbeidskrevende, sier Gulbrandsen. Han forteller at det er kommet på plass rutiner for å ta imot disse henvendelsene.
– Vi har en utfordring og det er at slik løsningen FiksGataMi er i dag er ikke kartet godt nok oppdatert, forteller Gulbrandsen. Han oppfordrer folk som skriver inn meldinger om å oppgi mer informasjon om hvor problemene er. – Vi ønsker at folk er mer presise i forklaringene på hvor problemene er, for da lipper vi å bruke tid på å lete.
Og allerede har enheten sett at en melding om et problem, kan føre til løsning på flere. – Vi fikk inn en melding om at det manglet strøsand i Fosslia, dermed fylte vi opp boksen i Fosslia og selvfølgelig alle andre bokser vi har stående, avslutter Gulbrandsen.
Hva er Fiksgatami
Flere kommuner har i dag lignende tjenester, men det nye med «FiksGataMi» er at den er landsdekkende. Formålet med nettsiden er å gjøre ting enklere for innbyggerne. Beskjedene som kommer inn til «FiksGataMi» blir videresendt til riktig kommune eller etat.

– Utgangspunktet er at du som innbygger skal kunne melde fra om en feil eller mangel, uten å trenge å vite for mye om hvem som burde ha beskjed, sier Christer Gundersen. Han er fungerende direktør i Friprogsenteret- et kompetansesenter som er finansiert av Fornyings- og administrasjonsdepartementet.. Friprogsenteret jobber for at både næringsliv og det offentlige skal bruke fri programvare i sine IKT-løsninger.
– Systemet i Fiks gata mi sender din melding til den riktige myndigheten i ditt lokalmiljø. Da har du gjort din del, sier Gundersen.
Oppfordrer til selvfisking
Men det er ikke bare de offentlige instansene som kan være med å løse saker.
– Det går jo fint an å fikse problemer selv. Trenger benkene i parken litt snømåking kan jo hvem som helst gjøre jobben. Man trenger jo ikke vente på at en kommuneansatt skal gjøre det. Så kan man gå inn på nettsiden å fortelle at saken er løst. Dette er helt nytt og er på mange måter som å flytte litt av saksbehandlingen ut til innbyggerne, poengterer Gundersen.

Les forrige sak:
Asgeir Heimstad ble utnevnt som æresmedlem.
Fremover for Fram

  Fram IL står foran oppgaven med å bygge et nytt […]

Close