16 °C Stjørdal, NO
24/08/2019

Finansministeren imponert over ungdomsarbeidet

– For meg er det et høydepunkt på dagen å høre om deres erfaringer og se den gløden deres viser

- For meg er det et høydepunkt på dagen å høre om deres erfaringer og se den gløden deres viser
– For meg er det et høydepunkt på dagen å høre om deres erfaringer og se den gløden deres viser

– Dette var dagens høydepunkt, utbrøt finansminister Siv Jensen etter å ha fått en orientering om det arbeidet som Stjørdal kommune gjør i forhold til ungdom.

Finansminister Siv Jensen ble tatt imot av ordfører Ivar Vigdenes i Kimen.  Ordføreren kastet som vanlig ikke bort ett sekund og gikk rett på sak da han fortalte om Stjørdals økonomiske disponeringer.

– Stjørdal er den 3. billigste drevne kommune i Norge. Inntektssystemet gir oss 60 millioner kroner mindre enn en gjennomsnittskommune av vår størrelse. Hvis alle kommuner i Norge hadde vært drevet like billig som Stjørdal, ville 13 milliarder kroner være spart hvert år. Vi ligger på 25 millioner i netto driftsresultat som er i henhold til gjeldende anbefalinger. Gjennom disposisjonsfondet håndterer vi uventede utgifter. Vi er opptatt av at hver krone skal komme innbyggerne til gode. Dette har vi klart uten å innføre eiendomsskatt. Driver vi dårligere enn andre? Målinger viser at det gjør vi ikke, men leverer gode tjenester. Deltakelsen i SIO er positiv for oss, konkluderte ordfører Vigdenes.

Kristine Rossbach Larsen fra omsorgsetaten satte finansministeren inn i utfordringene rundt det som omtales «Nav-saken». Dette dreier seg om en stor økning i økonoisk sosialhjelp. Hva er årsakene til utviklingen og hva kan vi gjøre med dette, var to av spørsmålene Rossbach Larsen løftet fram.

– Det har ført til et stort tverrfaglig samarbeid i kommunen der vi analyserer årsakssammenhengen, utreder hva vi kan, og ikke kan, gjøre noe med, og gjennomfører et stort arbeid knyttet til hvordan vi skal få til å gjøre ting annerledes. Det er en stor kompleksitet i sakene knyttet til sosialhjelp. Vi ser økende bruk og at flere barn er involvert. Flere innbyggere inntektssikres av økonomisk sosialhjelp alene. Arbeid er den viktigste enkeltfaktoren for å meste eget liv. Vi hater systemer som ikke snakker sammen. Erfaringen viser at alt henger sammen med alt fordi livet er sånn. Derfor gjelder det at tjenestene må ytes med rett innsats til riktig tid, understreket Rossbach Larsen.

Sissel Holmberg og Kari Christensen fra enhet barn og unge snakket om gode oppvekstvilkår for barn og unge og skrøt av et godt samarbeid med politiet for å mobilisere den rette innsatsen. De kom særlig inn på kommunens engasjement for å skaffe arbeid til ungdom. Det er viktig at alle kommunale ordinære sommerjobber skal lyses ut i en fellesannonse slik at alle ungdommer har samme mulighet for å søke jobb. Sommeren 2019 vil det være et tilbud til 30 ungdommer som får 6.000 kroner i lønn.

Coop Storlien artikkelnivå

Finansminister Siv Jensen satte stor pris på en grundig innføring om hverdagen i en kommune som leverer uten bruk av eiendomsskatt

– For meg er det et høydepunkt på dagen å høre om deres erfaringer og se den gløden deres viser. Dere har all mulig grunn til å være stolte over det arbeidet dere legger ned. All presentasjonen viser veldig god økonomistyring i kommunen uten å hente penger ut av innbyggernes lommer unødvendig, var tilbakemeldingen fra finansministeren og Frp-lederen.

 

Les forrige sak:
Tre av de mest sentrale i arkivgruppen samlet i bankarkivet der mye av materialet oppbevares. Fra venstre: Alf Olsen, Randi Hernes og Helge Kringtrø.
Hele bygdas historie samlet i et enormt arkiv

Savner bilder fra historisk jubileumsmarkering

Close