3 °C Stjørdal, NO
02/12/2020

Fire sauer tatt av bjørn i Meråker

Nå er det gitt fellingstillatelse

(Illustrasjonsfoto)

Meråker kommune har fått fellingstillatelse på en bjørn etter funn av drepte sauer sist helg.

– Bakgrunnen for søknaden var funn av to ferske sauekadaver, en skadet sau som måtte avlives og et noe eldre kadaver dokumentert drept av bjørn ved Røsåsen i Meråker kommune. En pågående skadesituasjon med dokumentert kadaverfunn, tapshistorikk knyttet til bjørn i området, det at området ligger utenfor forvaltningsområdet for bjørn og at beitedyr skal ha prioritet, legges til grunn for beslutningen, skriver Fylkesmannen i sitt vedtak om å gi skadefellingstillatelse.

Det var Trønder-Avisa som først omtalte denne saken!

Fylkesmannen peker på at skadeomfanget ved tidspunkt for søknaden, fredag, var relativt beskjedent. Men det er også påvist tre nylige skader fra bjørn i Selbu kommune som de anser relevant for denne søknaden.

– Selbu kommune har på grunnlag av disse skadene fått en skadefellingstillatelse på en bjørn i Selbu nordøst for fylkesveg 705. Fylkesmannen kan ikke utelukke at denne aktiviteten har medført at bjørn har forflyttet seg østover. Det har i flere år vært relativt mye rovviltskader på sau både i denne delen av Meråker kommune og i Selbu og Tydal kommuner. I 2018 ble 54 sau og lam påvist drept av bjørn i Meråker sør for E14. I 2019 var det ingen påviste skadetilfeller til bjørn i det omsøkte området. Det omsøkte området er i sin helhet et beiteområde som ligger utenfor det norske forvaltningsområdet for bjørn, men innenfor forvaltningsområdet for gaupe og jerv, skriver Fylkesmannen.

Røsåsen ligger sørøst for Meråker sentrum ved Fossvatna, og fellingstillatelsen er gitt for området sør for E14 i Meråker kommune. Denne gjelder ikke for binne med unger. Skadefellingstillatelsen gjelder fram til mandag 2. august klokka 12.

Les forrige sak:
Kjørte på lam og forlot det

Ingen ble varslet om påkjørt dyr

Close