7 °C Stjørdal, NO
22/08/2019

Fire søkere til tre ledige legestillinger

Kort søkerliste til ledige legejobber

Disse tre legekontorene skal alle ha nye leger. Totalt fire personer har søkt på stillingene. Disse tre legekontorene skal alle ha nye leger. Totalt fire personer har søkt på stillingene.

To kvinner og to menn har søkt på totalt tre utlyste legestillinger i Stjørdal.

Det er to ledige fastlegehjemler og en vikarstilling som nå har vært utlyst. Den ene fastlegehjemmelen er ved Triangel legekontor med en pasientliste på 1200 pasienter. Den andre fastlegehjemmelen er ved Stjørdal legesenter og en pasientliste på 1000 pasienter. I tillegg har kommunen lyst ut et legevikariat ved Skatval legekontor. Totalt fire personer har søkt på de tre stillingene. Her er søkerne:

Emanoil Costea (54), vikarlege, Bergen.

Shamsa Ali Ibrahim (37), lege kreftklinikken, Trondheim.

Egle Zemonyte (26), hjelpepleier, Jessheim.

Yasha Johari (39), overlege karkirurgi, Stjørdal.

Coop Storlien artikkelnivå

Ved Triangel legesenter er hjemmelen ledig fra dags dato, mens hjemmelen ved Stjørdal legesenter er ledig fra 28. februar neste år. Vikariatet på Skatval gjelder i perioden ut februar neste år.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Vann og kloakk blir 1.500 kroner dyrere neste år

Stjørdalingene får en betydelig avgiftsøkning

Close