12 °C Stjørdal, NO
07/07/2020

I dag flagges det i bygda

Skjelstadmarkingene feirer at mennesker og hus har blitt tryggere

Det er en grå onsdag i Skjelstadmark, men i dag flagges og feires det i bygda. Både små og store setter pris på det arbeidet som er lagt ned. (Foto: Karl Roger Hegseth) Det er en grå onsdag i Skjelstadmark, men i dag flagges og feires det i bygda. Både små og store setter pris på det arbeidet som er lagt ned. (Foto: Karl Roger Hegseth)

Flaggene har gått til topps i Skjelstadmark onsdag morgen. Anledningen er dagens store markering av at sikringsarbeidene i Gråelva er ferdig.

26 års arbeid er ferdig og det skal selvsagt feires. Sjefingeniør Mads Johnsen i NVE forteller om et meget omfattende arbeid som nå er sluttført.

– Totalt har det gått med cirka 650.000 kubikkmeter løs steinmasse og cirka 175.000 kubikkmeter fyllmasser av leire som er benyttet til støttefyllinger, sier Johnsen.

Anleggene har kostet cirka 100 millioner kroner og er finansiert med drøyt tre fjerdedeler fra NVE og omlag en fjerdedel fra Stjørdal kommune. Resultatet er at skredfaren er redusert i 23 kvikkleiresoner i Skjelstadmark.

– I disse sonene bor det omtrent 410 personer i 145 bolighus. I tillegg er det 88 større næringsbygg og driftsbygninger og 178 uthus som nå står sikrere, sier Mads Johnsen.

Arrangementene på åpningsdagen onsdag foregår på Vårtun i Skjelstadmark og på dagtid er det åpent hus. Dette arrangementet er spesielt rettet mot skoleklasser. Det blir videoer, film, natursti for ungene og pølseservering.
Utpå ettermiddagen blir det offisiell åpning på elvekanten. Dette foregår der Hofstadelva og Gråelva renner sammen. Oppmøtested er også her Vårtun med busstransport til seremonistedet. Ordfører Ivar Vigdenes og en statssekretær vil stå for den offisielle snorklippingen.

Etter endt åpning går ferden tilbake til Vårtun der det blir middag, presentasjon av sikringsprosjektet og underholdning fra Skjelstadmarkrevyen. Det blir også en mulighet for en svingom utpå onsdagskvelden.

 

Les forrige sak:
Vi blir flere "værnesinger". Her er mange av dem samlet under årets 17. mai-arrangement i Stjørdal.
Flere innbyggere i fem av seks kommuner

133 flere "værnesinger" i første halvår

Close