5 °C Stjørdal, NO
03/12/2020

Det kan bli flere amerikanske soldater ved Værnes

Regjeringen er positive til mer amerikansk øving

Det kan bli flere amerikanske soldater i tiden framover innenfor portene ved Værnes Garnison. Det kan bli flere amerikanske soldater i tiden framover innenfor portene ved Værnes Garnison.

Regjeringen stiller seg positive til at amerikanske rotasjonsbaserte marinestyrker kan øve og trene i Norge i ytterligere fem år, og at aktiviteten kan utvides. Det betyr etter alt å dømme flere amerikanske soldater til Værnes.

Det amerikanske marinekorpset øver og trener flere steder i Norge og i Nord-Europa med blant annet Værnes som utgangspunkt. Rotasjonsordningen ble innført i 2017, og er allerede besluttet videreført ut 2018 med om lag 330 soldater på Værnes. Nå har regjeringen besluttet å åpne for at styrker fra det amerikanske marinekorpset kan gjennomføre den rotasjonsbaserte øvingen og treningen i Norge i inntil fem år til, og at aktiviteten kan utvides, heter det i en pressemelding fra Forsvarsdepartementet.

Dersom dialogen med amerikanerne fører til enighet, vil ordningen omfatte inntil 700 soldater, fordelt på Værnes i Trøndelag og Setermoen i Indre Troms.
– Forsvaret av Norge er avhengig av støtte fra våre allierte i NATO, slik det også er for de fleste andre NATO-land. For at denne støtten skal fungere i krise og krig er vi helt avhengig av å trene og øve sammen i fredstid. Vi må sørge for at NATO-soldater fra andre allierte land får erfaring med norske forhold og at norske og allierte soldater blir samtrente. Dette er i henhold til føringene i langtidsplanen som Stortinget har sluttet seg til. Vi må legge forholdene til rette for god og effektiv trening. Dette er grunnen til at vi ønsker å forlenge og utvide dagens ordning med US Marine Corps, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i pressemeldingen.

I dag er det om lag 330 personell som er stasjonert på Værnes. Antallet marineinfanterisoldater vil variere over tid, men rammen som er satt er at det vil kunne være om lag 700 personell, med forlegning på Værnes og i indre Troms. De vil som i dag fortsatt kunne trene over hele landet og i andre land i regionen, men soldatene i Indre Troms vil i større grad kunne være integrert med norske og andre allierte styrker i deres trening. Dette er i tråd med langtidsplanen og forsvarssjefens anbefaling, skriver departementet i en pressemelding.

Les forrige sak:
Varabrannsjef Ole Johan Kiplesund i Stjørdal brann- og redningstjeneste.
Bålforbudet er delvis opphevet

Fortsatt forbud i og ved skog, i utmark og i strandsonen

Close