14 °C Stjørdal, NO
22/05/2019

Flere i arbeid og aktivitet

Fra venstre: Daglig leder i FIDES AS Asbjørn Nilssen, attføringsleder Ola Aune, leder ved FIDES avdeling Fossliåsen og KAT Elin Rye, administrasjonsleder Torstein Skulbørstad og leder ved FIDES avdeling Sutterøy, Arne Willy Øyan.

 

De fusjonerte bedriftene Stjørdal Industri, Stjørdal Arbeidssamvirke ASVO, Kommunal Arbeidstreningsbedrift (KAT) og Fossliåsen dagsenter satser sammen på å få flere ut i arbeid og aktivitet. De er nå avdelinger i FIDES AS.

Det nye firmaet FIDES gjør det lettere for de som tenger hjelp å finne kontaktinfo og henvisninger de trenger på et og samme sted.

-Ved å gi tilbud tilpasset den enkeltes behov, skal FIDES gi alle en meningsfylt arbeidsdag. Det sier daglig leder i FIDES AS, Asbjørn Nilssen.

Innen hvilke områder tilbyr dere hjelp?
-Å sette en mal innen dette blir helt feil.  Arbeidstakerne skal komme til oss med sine behov og vi skal få de tilpasset best mulig.  Med alle avdelingene under et navn blir det enklere enn før å bli henvist til rett person og å finne ønsket avdeling og tjeneste. Gjennom individuell tilpassing er det et mål å få flere arbeidstakere til å fungere i arbeidslivet.

Coop Storlien artikkelnivå

Samarbeid gir ressurser
Daglig leder ønsker å presisere at de tidligere bedriftene fremdeles har tilnærmet det samme tilbudet som før navnebyttet. Det er samarbeidet mellom disse som FIDES nå ønsker å styrke. Asbjørn legger vekt på at avdelingene må dele erfaringer og skal ha et tett samarbeid for å nå dette målet.

– Nav er en viktig samarbeidspartner for Fides. Omsorg er viktig for å utvikle et menneske sine ressurser, og dette prøver alle i firmaet å gi den enkelte ut ifra deres behov, forteller Nilssen.  

Flere ut i arbeid
Flere ut i arbeid har vært målet helt fra sammenslåingen i 2010 og skal gi bedre muligheter for arbeidstakerne.
– Dette samarbeidet har alt hatt en positiv innvirning på arbeidstakerne og gitt flere muligheter for tilrettlegging. Noen får hjelp via en eller flere av de ulike avdelingene, sier Asbjørn.  Artikkelforfatteren er selv en av disse arbeidstakerne.  Andre plasseres ut i eksterne bedrifter og per dags dato er antallet over hundre personer. Til sammen er det ca 200 arbeidstakere i systemet og det kommer stadig flere med forsjellige behov.  Til sammen teller FIDES nå ca 250 personer.

– Gjennom ulike tiltak oppfyller firmaet sin visjon: ”Mennesket i vekst” gjennom å legge vekt på tillitt, trofasthet, tro og pålitelighet. På latinsk betyr dette Fides. Sammen med Nav utvikler Fides nå et nytt tiltak for ungdom kalt 24-7. Informasjon om 24-7 vil dere finne i avisa fremover og på vår nettside, avslutter de ansatte i FIDES.

 

 

Fakta:

  • I 2010 ble Stjørdal Industri AS, Stjørdal Personal, Stjørdal Arbeidssamvirke ASVO AS inklusive Meråker ASVO, Fossliåsen dagsenter og KAT (Kommunal arbeidstreningsbedrift) slått sammen til en bedrift under navnet Stjørdal Industri ASVO AS.  Denne enheten har nå skiftet navn til FIDES AS.
  • -Ledergruppen i FIDES er sammensatt av daglig leder og 4 avdelingsledere, hvorav Torstein Skulbørstad har ansvar for økonomi, Ola Aune er attføringsleder, Arne Willy Øyan har ansvar for avdeling Sutterøy og Meråker og Elin Rye har ansvar for avdelingen på Fossliåsen og tidligere KAT.
  • FIDES kan hjelpe deg hvis du trenger tilrettelegging innen avdelingene eller ut i bedrifter.

 

Kontakt firmaet på telefon 74 84 06 00. Du henvises da til riktig person eller avdeling.

http://www.fides-as.no er under utarbeiding.  Besøksadresse: Værnesgata 12, 7500 Stjørdal

Les forrige sak:
Joar Håve er listetopp og ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Stjørdal. Her sier han noe om hva som ligger partiet på hjertet i tiden fremover.
Et varmere samfunn

  Joar Håve er listetopp for Arbeiderpartiet i Stjørdal og partiets […]

Close