-4 °C Stjørdal, NO
29/11/2020

Flertallsblokken taus om budsjettprioritering

Ingen forslag fra Sp, H, KrF, FrP og MDG i to utvalg om budsjett 2021

Siv Sætran leder det politiske utvalget for kultur og levekår. (Arkivfoto)

Ingen forslag fra Sp, H, KrF, FrP og MDG i to utvalg om budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.

Inntil de vil bryte tausheten vil ingen få vite hva samarbeidspartiene i lokalpolitikken i Stjørdal vil prioritere i budsjett for 2021 og økonomiplan 2021 – 2024.
2. desember skal formannskapet behandle budsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024 i Stjørdal. Mens dagene går har samarbeidspartiene ikke lagt frem ett eneste forslag.
Et par tusen ansatte i kommunen må sammen med alle innbyggerne vente på blokken med klart flertall til å bestemme. Elever og foreldre ved Hegra Ungdomsskole må sammen med alle ved Halsen Barneskole vente på hva partiene med flertall vil vedta.
Til tross for at tidsplanen for behandlingen av budsjett og økonomiplan har stått i møteplanen for 2020 fra årets start har samarbeidspartiene til nå ikke klart å få frem ett eneste konkret forslag.

Ikke forslag i to utvalg

Verken i Utvalg  Kultur og  Levekår 17. november eller i Utvalg Plan 18. november satte Sp, H, KrF, FrP eller MDG sine representanter frem ett eneste forslag som kom i møteprotokollen. Møtene var åpne, men uten sending på nett og uten opptak, ble møteprotokollene eneste dokumentasjon fra møtene. Ingen forslag ble notert fra samarbeidspartiene.
For begge utvalgene var dette siste mulighet til å bidra med noe alle i kommunen kan få kunnskap om før innspurten i budsjett- og økonomiplanbehandlingen.
Fra formannskapet sitt møte er det 17 dager til kommunestyret skal vedta.

Stemte mot

I Utvalg  Kultur og Levekår falt det ene forslaget etter det andre fra Idar Aspmodal (Ap) med 3 stemmer for, og 8 mot. Forslag om å bygge Halsen barneskole i 2021 – 2024 ble stemt ned med 4 stemmer for med 7 mot.
Disse forslagene fra Idar Aspmodal (AP) stemte samarbeidspartiene mot:
1. Bygging av Hegra ungdomsskole nå og inn i økonomiplan 2021-2024

Les også: Elevrådet aksjonerer: – Vi forventer at politikerne tar dette på alvor:

2. Bygging av Halsen barneskole beholdes i økonomiplan 2021-2024

3. Det gjøres ingen endring i skolestruktur.
4. Kantinedrift på omsorgssentra og aktivitetssenteret beholdes.
5. Nåværende driftsform på Bonitas beholdes.
6. Grønn omsorg (Inn på tunet) beholdes.
7. Ikke avvikling av nattevandring.
8. Styrke satsinga på Newtonrommet, enten i egen/kommunal regi – eller sammen med privat næringsliv i regionen.

Fortsatt taus

Både ordfører Ivar Vigdenes (Sp) og varaordfører Ole Hermod Sandvik (H) har luftet synspunkter, men ingen samlet prioritering har blitt presentert.
29. oktober ble forslagene til budsjett og økonomiplan lagt frem for politikerne.
Mens Ap la fram sine forslag 17. november stemte samarbeidspartiene mot alle. Uten å foreslå noe selv.

Inntil videre har representantene til Sp,H, KrF, FrP og MPG ikke røpet ett eneste protokollført forslag om hva de vil prioritere i 2021 og i årene 2021 til 2024.
Alle må fortsatt vente på om, og eventuelt når, samarbeidspartiene vil foreslå noe.

Les forrige sak:
Politiet dikter om kjøreforholdene det siste døgnet

"Med snø på vei'n skjer det ting i trafikken, vi sjer at mang slit med kjøreteknikken"

Close