7 °C Stjørdal, NO
22/03/2019

Flest startlån i Meråker

Midtnorske kommuner har aldri lånt så mye penger fra Husbanken, og de har heller aldri lånt ut mer til sine innbyggere. Tallene viser også at langt flere husholdninger i Midt-Norge får hjelp til boligkjøp av sine kommuner. I Stjørdal har utlånet økt fra 13,7 mill i 2008 til over 33 mill i 2010.

 

 

Antallet lån har økt fra 26 til 62 i samme periode, noe som gir et noe høyere gjennomsnittslån. Meråker kommune utmerker seg med det høyeste utlånet per innbygger, hele 3528,-, mens Frosta har det høyeste gjennomsnittlige utlånet på hele 623 000,-.

Startlånet er en låneordning som skal bidra til at flere husholdninger kan etablere seg i egen eid bolig. Husbanken låner ut startlånmidler til kommunene, som viderelåner disse midlene til sine innbyggere for kjøp av bolig. Innbyggere i Midt-Norge kan kontakte sin kommune dersom de har problemer med å få lån i private banker. Målgruppene for ordningen er blant annet unge førstegangsetablerende, barnefamilier, enslige, bostedsløse, funksjonshemmede, flyktninger og andre økonomisk vanskeligstilte.

Coop Storlien artikkelnivå

I 2010 fikk  1487 husholdninger boliglån av regionens 85 kommuner, mot 1047 lån i 2009. Dette er en økning på 42 %. Det totale utlånet økte fra 498 millioner i 2009 til 673 millioner i 2010. En økning på 175 millioner (35 %).

Startlånet er et kommunalt lånetilbud til de som ikke får tilstrekkelig finansiering i private banker, og skal i hovedsak være et supplement til det private kredittmarkedet. Målgruppene for startlånet er blant annet folk i etableringsfasen, husholdninger i reetableringssituasjoner, personer uten egenkapital og andre som har problemer med å skaffe seg egen bolig. Likevel har kommunene anledning til å gi fullfinansiering i enkelte saker, gjerne i kombinasjon med boligtilskudd fra kommunene. I Nord-Trøndelag økte utlånet fra kommunene fra 79 millioner i 2009 til 121 millioner kroner i 2010. Antallet mottagere av startlån økte fra 244 til hele 393 i 2010.


Les forrige sak:
Nytt Selbu-styre

  Det er valgt nytt styre i Selbu IL Håndball. Håvard […]

Close