9 °C Stjørdal, NO
16/11/2018

Flest startlån i Meråker

Sist oppdatert

Midtnorske kommuner har aldri lånt så mye penger fra Husbanken, og de har heller aldri lånt ut mer til sine innbyggere. Tallene viser også at langt flere husholdninger i Midt-Norge får hjelp til boligkjøp av sine kommuner. I Stjørdal har utlånet økt fra 13,7 mill i 2008 til over 33 mill i 2010.

 

 

Antallet lån har økt fra 26 til 62 i samme periode, noe som gir et noe høyere gjennomsnittslån. Meråker kommune utmerker seg med det høyeste utlånet per innbygger, hele 3528,-, mens Frosta har det høyeste gjennomsnittlige utlånet på hele 623 000,-.

Startlånet er en låneordning som skal bidra til at flere husholdninger kan etablere seg i egen eid bolig. Husbanken låner ut startlånmidler til kommunene, som viderelåner disse midlene til sine innbyggere for kjøp av bolig. Innbyggere i Midt-Norge kan kontakte sin kommune dersom de har problemer med å få lån i private banker. Målgruppene for ordningen er blant annet unge førstegangsetablerende, barnefamilier, enslige, bostedsløse, funksjonshemmede, flyktninger og andre økonomisk vanskeligstilte.

I 2010 fikk  1487 husholdninger boliglån av regionens 85 kommuner, mot 1047 lån i 2009. Dette er en økning på 42 %. Det totale utlånet økte fra 498 millioner i 2009 til 673 millioner i 2010. En økning på 175 millioner (35 %).

Startlånet er et kommunalt lånetilbud til de som ikke får tilstrekkelig finansiering i private banker, og skal i hovedsak være et supplement til det private kredittmarkedet. Målgruppene for startlånet er blant annet folk i etableringsfasen, husholdninger i reetableringssituasjoner, personer uten egenkapital og andre som har problemer med å skaffe seg egen bolig. Likevel har kommunene anledning til å gi fullfinansiering i enkelte saker, gjerne i kombinasjon med boligtilskudd fra kommunene. I Nord-Trøndelag økte utlånet fra kommunene fra 79 millioner i 2009 til 121 millioner kroner i 2010. Antallet mottagere av startlån økte fra 244 til hele 393 i 2010.


Les forrige sak:
Nytt Selbu-styre

  Det er valgt nytt styre i Selbu IL Håndball. Håvard […]

Close