2 °C Stjørdal, NO
18/02/2019

Flott støtte fra Odd Fellow-losjen

Gunnar Gustad fra losje 108 Steinvikholm og Karin Rønning fra losje nummer 83 Sancta Margaretha i Stjørdal har bidratt med betydelig støtte til nye Kirkens Hus i Skolegata 30. Sokneprest Anne Cecilie Ringen i Værnes sier støtten er en skikkelig julegave.


En betydelig frivillig innsats er lagt ned for å realisere Kirkens Hus i Skolegata. Da sokneprest Anne Cecilie Ringen kunne ta imot publikum, gjester, brukere og presse på åpningsdagen visste hun at innsats fra mange hadde resultert i et hus som i flere år fremover skal gi mange gode opplevelser.

 

– Vi som er knytta til og engasjert i Kirkens Hus i det daglige vil rette en stor takk til alle som har bidratt, sier soknepresten. Hun vet alle ikke kan nevnes ved navn, og er litt redd noen kan bli utelatt fra rosende omtale, men fremhever spesielt den innsats som Odd Fellow losjen har greid å få til. Blant bidragsyterne her er blant annet losje nr 108 Steinvikholm i Stjørdal, der Gunnar Gustad gjennom sitt seksårige engasjement med førjulskonserter i Trondheim greide å skaffe Kirkens Hus en pengegave tilsvarende 25.000 kroner.

 

– Vi syntes dette tiltaket og tilbudet var så bra å få på plass, at vår losje gledelig ville bidra til huset nå i oppstartfasen. Vi bidrar til støtte også på andre områder i samfunnet og vil gjerne vurdere ytterligere bidrag ved en senere anledning, forteller Gunnar fra losje Steinvikholm. 

 

Støtte fra Sancta Margaretha

Mye skal på plass når et nytt hus innredes og tas i bruk også til kirkens formål. Tidligere Myrtun sine tilbud og brukere er også lokalisert i samme bygg i Skolegata. Et betydelig løft økonomisk kom huset til gode fra losje nr 83 Sancta Margaretha i forbindelse med åpning. Damelosjen Salmone har også gitt et fint vevd teppe laget av Heidrun Kringen.

 

– Dette bestemte vi oss for å bidra med støtte til, og til sammen greide vi i Sancta Margaretha å få overrekt Kirkens Hus 22 000 kroner, forteller Karin Rønning. Losjen hun er med i markerer i disse dager 25 års-jubileum. Rønning legger som mange andre i Kirken ned mye tid for å skape gode tilbud til menighet og kommunenes innbyggere. Karin, som nettopp bosatte seg i Stjørdal sentrum etter å ha bodd i Selbu og Elvran, vil også bidra til at nye Kirkens Hus skal bli et godt tilbud.

 

– Framover vil både vår sokneprest Anne Cecilie og jeg bli å treffe på huset, og åpningstidene med frokost klokka 09.00 i det vi gjerne også kaller et flerbruks hus, blir hver dag hele uka unntatt på fredag da huset åpner klokka 12.00. Faste aktiviteter legges til onsdager og søndager, og onsdager er det vaffelservering og kaffe klokka 13.00, forteller de to kvinnene på huset. Myrtun har sine turdager tirsdag og torsdag. I januar serveres kveldsmat søndager med ord for natten, men først er det juleselskap 2.juledag klokka 18.00 på huset.

 

– Det er viktig for oss å takke for all bistand og støtte, presiserer Anne Cecilie Ringen, og for henne er tydelig dette huset et hjertebarn som har blitt født i Stjørdal. Vi ønsker lykke til i årene som kommer!

 

 


Les forrige sak:
Innfører 18-års grense

  18 års alder som kjent myndighetsgrensen i landet. Dermed bestemmer […]

Close