3 °C Stjørdal, NO
01/04/2020

Flyktninger til Tydal

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

 

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) som har anmodet Tydal kommune om å ta imot 10 flyktninger årlig i årene 2014-2016.  Utgangspunktet er en avtale mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og IMDI som tar utgangspunkt i at bosetting av flyktninger er en nasjonal forpliktelse som alle norske kommuner har felles ansvar for.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

Dette melder NeaRadio.

 

Formannskapet mener kommunen har eksisterende boligmasse som kan dekke behovet samt eksistens av gode finansieringsordninger for bygging av utleieboliger for flyktninger.  Kommunen har også helse- og omsorgstjeneste med god kapasitet.

 

Rådmann Gunnbjørn Berggård og ordfører John Paulsby sier til Nea Radio at slik bosetting kan bidra til å øke folketallet i kommunen.

 

Kommunestyret skal ta endelig standpunkt til saken i møte 21. oktober og kommunen har frist til 31. oktober med å svare IMDI.

Les forrige sak:
Nyter høsten på enga

  En gang i tiden, før og under middelalderen var nok […]

Close