3 °C Stjørdal, NO
20/10/2020

Flyktninger til Tydal

 

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) som har anmodet Tydal kommune om å ta imot 10 flyktninger årlig i årene 2014-2016.  Utgangspunktet er en avtale mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og IMDI som tar utgangspunkt i at bosetting av flyktninger er en nasjonal forpliktelse som alle norske kommuner har felles ansvar for.

Dette melder NeaRadio.

 

Formannskapet mener kommunen har eksisterende boligmasse som kan dekke behovet samt eksistens av gode finansieringsordninger for bygging av utleieboliger for flyktninger.  Kommunen har også helse- og omsorgstjeneste med god kapasitet.

 

Rådmann Gunnbjørn Berggård og ordfører John Paulsby sier til Nea Radio at slik bosetting kan bidra til å øke folketallet i kommunen.

 

Kommunestyret skal ta endelig standpunkt til saken i møte 21. oktober og kommunen har frist til 31. oktober med å svare IMDI.

Les forrige sak:
Nyter høsten på enga

  En gang i tiden, før og under middelalderen var nok […]

Close