2 °C Stjørdal, NO
20/02/2019

Flyktningestopp i Tydal

|| Det blir ikke bosetting av nye flyktninger i Tydal i 2018. Her fra tribuneplass på Kløfta i 2016.||

Det fremgår av brev fra IMDi – Integrerings – og mangfoldsdirektoratet.

De skriver at norske kommuner de siste årene gjort en formidabel innsats med bosetting og kvalifisering av flyktninger. Bosetting er første skritt i integreringsprosessen i kommunen. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) takker Tydal kommune for deres innsats i dette arbeidet.

De siste prognosene viser at det er behov for å bosette 4 400 flyktninger i Norge i 2018, inkludert 150 enslige mindreårige. Årsaken til redusert behov for bosetting er at færre søker asyl i Norge. Det betyr at kun om lag halvparten av kommunene som har bosatt flyktninger de siste årene, er bedt om å bosette flyktninger i 2018. Kommunene som får anmodning om bosetting er spurt om å bosette langt færre enn tidligere.

På bakgrunn av nåværende prognoser og lavere bosettingsbehov, er det ikke behov for å anmode Tydal kommune om å bosette flyktninger i 2018. Avgjørelsen er tatt i samråd med KS. IMDi ser fram til fortsatt godt samarbeid med Tydal kommune om integrering av flyktninger.

Les forrige sak:
||
Her finner du julestemningen

Søndag er det klart for den største «Jul på museet» noensinne. […]

Close