19 °C Stjørdal, NO
21/07/2019

– Flyplassen trenger utbygging!

Torger Størseth (A) tar opp utbyggingen av Trondheim lufthavn Værnes i Komite Plan

- Folkevalgte i Stjørdal må bidra til at flyplassen kan få en framtidsrettet utbygging, sier Torger Størseth (A) som tar opp denne saken under onsdagens møte i Komite Plan. – Folkevalgte i Stjørdal må bidra til at flyplassen kan få en framtidsrettet utbygging, sier Torger Størseth (A) som tar opp denne saken under onsdagens møte i Komite Plan.

– Vi har fått en meget ulykkelig situasjon der Avinor sier at de ikke vil foreta den planlagte utbyggingen med det alternativet som er valgt av formannskapet på Trondheim lufthavn Værnes, sier kommunestyremedlem Torger Størseth (A) som tar saken opp i Komite Plan onsdag 26. september.

– Jeg ønsker konstruktive resultater. Vi trenger en fornuftig løsning på lufthavna slik fylkeskommunen nå har tatt initiativ til. Stjørdal er vertskommune for en regional flyplass med stor trafikk i konkurranse med andre regionale flyplasser. Vi er lufthavna til hele regionen og ikke minst Norges tredje største by Trondheim med sitt rike rett av internasjonale kontakter, sier Størseth.

Han tror at dersom Avinor ikke kommer fram til en fornuftig løsning for Trondheim lufthavn Værnes, er det opplagt at tilgjengelige midler blir brukt til investeringer andre steder.

– Den planlagte utbyggingen var et slags columbi egg takket være muligheten for rimeligere masser fra tunnelutbyggingen i regi av Nye Veier AS. I møtet spør jeg rådmannen om en redegjørelse med tanke på den videre skjebne for kommunedelplan Langøra med vannmiljø 2018-2027.

Størseth ønsker en redegjørelse fra rådmannen fra forhandlingsmøtet før Avinor sa at de kansellerer utbygging og utfylling på Langøra sør.

– Hva tror rådmannen kan gjøres, sier Torger Størseth. Han understreker flyplassens avgjørende betydning for Stjørdal.

Ren Røros Lesmer mobil

– Trondheim lufthavn Værnes er hjertet i Stjørdal! I denne reguleringssaken har Avinor strekt seg meget langt og vist stor vilje til å inngå kompromisser som ivaretar hensyn til naturvern generelt og sjøørreten spesielt. Politikerne i Stjørdal må sammen med fylkeskommunen, fylkesmannen og Avinor finne en fornuftig løsning i denne saken slik at en framtidsrettet utbygging kan finne sted, sier Torger Størseth.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Fem kjørte for fort på E6

Høyeste hastighet i 70-sonen var 90 km/t

Close