-8 °C Stjørdal, NO
30/11/2021

Spar Hegra uke 48
Header-Bingo-med dato

Flyr lavt for å sjekke grunnforhold

Elektromagnetiske bølger undersøker ny E6-trasé

Det røde området er der helikopter i noen dager denne uka gjennomfører grunnmålinger. (Illustrasjon: Nye Veier) Det røde området er der helikopter i noen dager denne uka gjennomfører grunnmålinger. (Illustrasjon: Nye Veier)

Denne uka flyr et helikopter lavt ved den nye E6-traseen mellom Kvithamar og Åsen.

Ved å sende ut elektromagnetiske bølger får man nyttig informasjon om grunnen. Bølgene er ikke skadelige for verken folk eller fe. Sammen med Norges Geotekniske Institutt (NGI) og EMerald Geomodelling skal Nye Veier utføre helikopterbasert geoskanning i Trøndelag denne uka uke. Dette skjer fra 3. og 4. juni i området mellom Kvithamar og Åsen og i flere mindre områder mellom Kvål og Ulsberg. Geoskanningen utføres for å kartlegge grunnen i forbindelse med byggingen av ny E6. Et helikopter kommer til å fly med ulike måleinstrumenter som sender ut elektromagnetiske bølger.

– Når vi sender ut disse bølgene kan vi sjekke hvor mye motstand det er i grunnen. Kort fortalt vil det si at høy motstand betyr at det er fjell, lite motstand betyr løsmasser. Det sier med andre ord noe om kvaliteten på både berg og løsmasser, forklarer Kari Charlotte Sellgren, disiplinleder tunnel i Nye Veier Trøndelag.

I tillegg til å kartlegge grunnkvaliteten, vil målingene gi informasjon om dybde til berg, eventuelle svakhetssoner og andre geotekniske parametere.

Helikopteret kommer til å fly frem og tilbake langs et planlagt rutenett cirka 35 meter over bakken i relativt lav hastighet, cirka 60 km/t. De elektromagnetiske bølgene som brukes er ikke skadelige for mennesker eller dyr.

– Folk i området vil kunne merke normal helikopterstøy mens målingene pågår, men det er altså ikke noe farlig, forsikrer Sellgren.

I årene som kommer skal Nye Veier bygge 106 kilometer firefelts motorvei fra Ulsberg i sør til Åsen i nord. EMerald Geomodelling og NGI er engasjert til å bidra med å skaffe informasjon om grunnforholdene i en tidlig fase av prosjektplanleggingen. På den måten minsker sjansen for uforutsette utfordringer i byggefasen på grunn av dårlige grunnforhold.

– Uforutsette grunnforhold er noe av det mest kostnadskrevende ved å bygge nye veier så vi mener det er lurt å investere i disse undersøkelsene nå. Jo mer vi vet om grunnforholdene nå, jo bedre er det. Vi kan spare både tid og penger på det, sier Sellgren.

Les forrige sak:
Forestillingen "LIV" som er om og med Liv Ullmann kommer til Stjørdal i mars neste år. (Foto: Morten Krogvold/Riksteatret)
Nå kommer hun til Stjørdal

Forestillingen "Liv" med Liv Ullmann kommer til Kimen neste vår

Close