-3 °C Stjørdal, NO
26/01/2021

Header-Bingo
SparHegra uke 04

Flytting av eldresenter møter motbør

Sanitetsforeningen med klar beskjed i brev til kommunen

Det er oppstått tvist om flytting av aktiviteter i Selbu som engasjerer sterkt også innad i sanitetsforeningen. Styremedlem i Selbu Sanitetsforening, Inger Møllenhus, håper på en god løsning på utfordringen. Foto: Kjell Arnfinn Aune. Det er oppstått tvist om flytting av aktiviteter i Selbu som engasjerer sterkt også innad i sanitetsforeningen. Styremedlem i Selbu Sanitetsforening, Inger Møllenhus, håper på en god løsning på utfordringen. Foto: Kjell Arnfinn Aune.

Sanitetsforeningen vil ikke flytte eldresenteret i Selbu. Må det flytte til Nestatunet kan foreningen avslutte frivillig innsats og økonomisk støtte.

70 millioner kroner vedtok kommunestyret i Selbu like før jul å bruke til å bygge om, og ut, det gamle sykehjemmet i Selbu. Inn i Nestatunet vil sanitetsforeningen ikke flytte sitt eldresenter. Det drives med stor frivillig innsats, og økonomisk støtte fra saniteten. Ved flytting kan dette bli avsluttet.

Selbu Sanitetsforening har i brev til kommunen gitt klar beskjed om at de vil beholde dagens eldresenter. Flere sider med underskrifter er vedlagt brevet med nei til å flytte.

Felles nei

Et samlet styre, som støttes av et stort flertall av foreningens 160 medlemmer, vil beholde dagens eldresenter, innledes brevet til Selbu kommune.

Sanitetsforeningen har en ukentlig aktivitetsdag med matservering, og utgiftene dekkes av foreningen. Som i tillegg har sosiale aktiviteter som hyggekvelder, nyttårsball, basar, kveld for funksjonshemmede, og kvinneforeninger.

– Eldresenteret er et sted vi og våre brukere føler tilhørighet til, og føler oss hjemme, kan en lese videre i brevet.

Det pekes på at tilhørighet og hjemmefølelse er viktig for alle, men kanskje spesielt viktig for eldre. Som kan ha mistet sin livspartner og venner. Da er det viktig med det trygge og faste, og viktig å ha eldresenter i eget hus.

– Ingen garanti

– Saniteten kan ikke gi noen garanti for å fortsette sine aktiviteter dersom eldresenteret mot vårt ønske flyttes til Nestatunet, skriver foreningen.

Det pekes på at de i mange år har bidratt med et betydelig antall frivillige timer til drift av tilbud til eldre. Hvis dette vil bli borte vil det medføre store utgifter for kommunen å opprettholde dagens tilbud til eldre.

– Vi antar at kommunen sitt ønske om å flytte eldresenteret handler om økonomi. La oss da få vite hvor mye det spares med å flytte, og hva dere vil tape om vår frivillige innsats blir borte, skriver sanitetsforeningen, som ikke har gitt opp å beholde dagens eldresenter.

Leder Kari Eide har skrevet under brevet sammen med Aud Renå, Bodil Olsen, Inger Møllenhus, Turid Skogan, Kari Anni Tørum og Anna Dyrdal.

Les forrige sak:
Bjørn Asle Hynne er administrerende banksjef i Aasen Sparebank og styreleder i alliansen Lokalbank.
Valgte å bryte ut av banksamarbeid

- Det ble for dyrt, sier banksjef Bjørn Asle Hynne

Close