12 °C Stjørdal, NO
26/06/2019

FN’s dag for avskaffelse av vold mot jenter

| Stjørdal soroptimistklubb deltar med bod på «Jul på museet». Inntektene går til utvalgte prosjekter. Fra venstre Lovise Størseth, Kari Øvstaas og Solveig Waaler.|

Stjørdal Soroptimistklubb ønsker å sette fokus på denne dagen. Stjørdal soroptimistklubb er en del av et verdensomspennende nettverk av yrkeskvinner, og som del av Soroptimist International er vi tilknyttet FNs organer.. Organisasjonen er en upolitisk sammenslutning av klubber og arbeider for internasjonal forståelse, vennskap, fremme av menneskerettighetene, bedring av kvinners stilling i alle samfunn, samt respekt og forståelse for andres arbeid.

Lokalt støtter Stjørdal soroptimistklubb ulike prosjekter som kommer kvinner til gode.                  

  • -Utdanningsfondet for kvinner i u-land
  • -Nordisk anti-trafficking prosjekt
  • -FISTEL, Etiopia – arbeid mot kjønnslemlestelse
  • -Tulipanaksjon til inntekt for utdanning av unge jenter i Tanzania
  • – Aksjon Lilla Sløyfer for å bekjempe menneskehandel
  • – Care 4 Tanzania, som er en organisasjon stjørdalsjenta Ragnhild Mæhre og Elin Bryn Thorsen startet i 2010.&
  • -Vanntanken Skatval
  • – Frivillighetssentralen Stjørdal.

Nesten førti soroptimister deltok under FN’s 57. samling i NY15. mars i år, da kvinnenes situasjon sto på dagsordenen. Her ble det understreket hvor viktig det var å sette fokus på vold mot kvinner, samt å gi jenter og kvinner utdannelse, i kampen mot kjønnsbasert vold.

Soroptimistenes mål med deltakelsen var å komme fram til en erklæring så slagkraftig at den skulle bli tatt alvorlig av regjeringer, lovgivende forsamlinger og samfunn i hele verden. Etter to ukers intense forhandlinger og en utstrakt lobbyvirksomhet fra soroptimister og andre oppnådde medlemslandene til slutt enighet. Man ble her enige om at det å gi utdannelse til hele samfunn, også gutter og menn, var det viktigste langsiktige kampmiddelet for avskaffelse av vold mot kvinner. Man ble videre enige om at definisjonen av vold mot kvinner og jenter også skulle omfatte tvangsaborter, drap på jentebarn, omskjæring av jenter samt seksuelt misbruk. Dette ble vel mottatt av soroptimistene som hadde argumentert sterkt for det i plenum.

De 36 soroptimistklubbene i Norgesunionen arbeider helt i tråd med dette. Gjennom informasjonskampanjer og utdanningsprogrammer bekjemper soroptimistene vold mot kvinner. Klubbene arbeider i prosjekter som rapporteres inn til Soroptimist International som igjen rapporterer videre til FN. Slik oppnår soroptimistene konsultativ status i FN.

Coop Storlien artikkelnivå

På 10-årsdagen for opprettelsen av denne FN-dagen lanserte Ban Ki-Moon et nettverk av mannlige ledere som skal arbeide mot vold mot kvinner. ”Bryt stillheten! Når du opplever et tilfelle av vold mot en jente eller kvinne, ikke se en annen vei. Gjør noe!” oppfordrer han.

I anledning 25. november 2013 sier han: ”Vi må sørge for at beskjeden ”null toleranse” høres. For å oppnå det, må vi engasjere hele samfunnet, og spesielt unge mennesker. Alt for mange unge menn vokser i dag opp med utdaterte mannlige rollemodeller. Å snakke med venner om vold mot kvinner og jenter – og om hvordan få slutt på dette, kan være med å hjelpe.”

25. november rettes søkelyset mot vold mot kvinner som globalt problem, et problem vi alle må være med og bekjempe.

for Stjørdal soroptimistklubb

Aud Lyngstad 

Les forrige sak:
|
4.div-avdelingene klare

I 2014 blir det en rekke lokaloppgjør for de fotballfrelste i […]

Close