6 °C Stjørdal, NO
26/05/2019

Forbordsfjellet som turmål

Samling på toppen.

Nesten 600 meter over havet troner Forbordsfjellet som en plass der du kan sitte og nyte en utsikt som er flott i godvær. Vi er enige med FRIFO, at her er det masse muligheter. For de som tar seg opp på fjelltoppen er det lite som er lagt til rette.

Vi synes det er beklagelig at det ikke er gjort noe for å legge forholdene bedre til rette for de mange som tar turen opp på Forbordsfjellet. Flere har etterlyst litt marking av denne turmuligheten.

Ta fatt
Allerede når regnskapene til fjellstyrene ble behandlet i Stjørdal kommunestyre, tok varaordfører Ole Myrbekk, til orde for rosende omtale av mange fjellstyrer. Imidlertid rettet han en oppfordring til Skatval og Borås Fjellstyre om at de burde ta et tak for en mer aktiv bruk av Forbordsfjellet.

Kommentar fra fjellstyret
Vi har lenge vært kjent med at fjellstyret på Skatval foretok enn befaring på fjellet, men det har tatt tid å få rapporten som skulle lages etter denne befaringen.  Fjellstyret er positive til at toppen blir mer tatt i bruk. Samtidig har de kommet til at det ikke er helt i tråd med intensjonene til fjellstyrene om å få folk til å ta i bruk statsallmenninger til friluftsformål. Våre intensjoner er at det er viktigere at folk bruker føttene til å komme seg ut i naturen- i stedet for bil.

FRIFO
Vi har henvendt oss til FRIFO, og de har en annen mening. De uttaler at Forbordsfjellet har masse muligheter. Utsikten er fantastisk, kanskje kan det utarbeides kart over fjelltoppene. Her nevner FRIFO Slettvollan i Åsen, merking av stier, bord og benker og en gapahuk. Dersom det er ønskelig å utnytte Forbordsfjellet, finnes det gode muligheter for tilskudd. Stiene som finnes langs veien gror igjen og bør kanskje ryddes. FRIFO mener det kan merkes en runde som går langs  veien opp til toppen, rundt og ned til Svartkamhytta.

Coop Storlien artikkelnivå

Merking
Det er åpen bilvei opp til toppen av Forbordsfjellet sommerstid. Vi etterlyser en orienteringstavle slik at de som ønsker å ta turen opp får vite hvor de skal kjøre, eventuelt gå for å komme fram.

Vandring i fred i rolige omgivelser.

Les forrige sak:
Publikum koste seg i samfulle 4 timer.
Grendahistorie fra Vikvarvet

    På Granby i Selbu har det vært gjen­nomført flere […]

Close