20 °C Stjørdal, NO
11/08/2020

Foreldre og barn

Et kjent feilaktig brukt begrep er «foreldrerett». Dette begrepet har ingen juridisk betydning.

Når foreldre skilles må det etableres en omsorgsordning for barna. Dette skjer enten ved avtale eller – litt for ofte – ved dom.

Myndigheten i forhold til barn beskrives under to begreper, hhv hvem som har barnet boende fast hos seg (ofte kalt «den daglige omsorgen») og foreldreansvaret.

Under hvert begrep ligger det en rett og plikt til å fatte beslutninger. Den som har barnet boende fast seg har rett til å ta de daglige beslutninger, men også f eks om barnet skal være i SFO eller ikke.

Inn under foreldreansvaret ligger det færre, men større beslutninger, så som økonomiske forhold, helsemessige spørsmål og f eks valg / bytte av skole.

Normalt har man felles foreldreansvar og det betyr at slike beslutninger må det være enighet om.

Med begrepet «delt omsorg» mener man ikke bare at barna bor femti prosent av tiden hos hver av foreldrene, men også at man må være enige om de dagligdagse beslutninger som ligger under den daglige omsorg. For skilte foreldre med et visst konfliktnivå vil jeg derfor ikke anbefale denne ordningen. Her kreves betydelige samarbeidsevner.

Det er mulig å avtale det man ønsker av samvær for den som ikke har den daglige omsorg. Denne kan forsåvidt være opp mot femti prosent av tiden.

 

Les forrige sak:
Hell og uhell

  Vi kom til å tenke på en uttalelse Roald Amundsen […]

Close