-2 °C Stjørdal, NO
04/04/2020

Foreslår å droppe bygging av ny vei

Vil ikke bevilge penger til ny Egga-vei

Den grønne traseen var den som rådmannen i juni foreslo å jobbe videre med. Nå går han inn for at prosjektet ikke gjennomføres i kommende økonomiplanperiode. (Illustrasjon: Meråker kommune) Den grønne traseen var den som rådmannen i juni foreslo å jobbe videre med. Nå går han inn for at prosjektet ikke gjennomføres i kommende økonomiplanperiode. (Illustrasjon: Meråker kommune)
SN vippskampanje 1 mobil artikkel

Rådmannen i Meråker foreslår at den nye veiforbindelsen mellom skoleområdet i bygda og Egga og Vardetun ikke gjennomføres i løpet av neste fireårsperiode. Så sent som i juni i år foreslo rådmannen at det skulle jobbes med den nye traseen som politikerne i inneværende økonomiplanperiode hadde satt av betydelige beløp til. I mål- og strategidokumentet som kommunestyret skal behandle på mandag foreslår imidlertid rådmannen å ikke gjennomføre prosjektet i kommende økonomiplanperiode, som strekker seg fram til 2023.

Tidligere var det lagt inn 11,2 millioner til prosjektet i 2020 og ytterligere 3,8 millioner i 2021.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

– For at prosjektet kan legges frem til investeringsbeslutning bør en se på alternativkost med utbedring av eksisterende vei, samt få kvalitetssikret kostnader etter dagens priser. Det må derfor
avsettes prosjektmidler for videre prosjektering før eventuell investeringsbeslutning. Prosjekt av et slikt omfang vil også kreve ressurser til oppfølging fra sektoren sin side, heter det i framtidsdokumentet fra rådmannen.

I mål- og strategidokumentet framkommer det også at avstanden til Egga barnehage, som ligger side om side med idrettsanlegget på Vardetun, har adkomstutfordringer.

– Adkomst til Egga skaper utfordringer, da mange foreldre/foresatte sier de ikke ønsker barnehageplass i denne barnehagen fordi avstanden blir stor. Dette ser man særlig i forhold til flerspråklige barn, som ikke kan ha barnehageplass i Egga barnehage av praktiske årsaker, heter det i samme dokument.

Les forrige sak:
Her ble det bom stopp

Ingen skal være skadet etter utforkjøring

Close