-9 °C Stjørdal, NO
25/01/2021

Header-Bingo
SparHegra uke 04

Foreslår å kutte i satsene til sosialhjelp

|| Illustrasjonsfoto (Foto: norges-bank.no)||

– Det er ifølge KS (Kommunenes Sentralforbund) svært få kommuner som har lavere sosialhjelpssatser enn statens anbefalte satser, og det er dermed få erfaringer å se til. I og med at lavere satser i liten grad er utprøvd, mener rådmannen at dette kan være hensiktsmessig å gjøre som en del av arbeidet som pågår for å få brukere i NAV Sosial raskere over i jobb, utdanning eller andre relevante tiltak/avklaringer, skriver rådmannen i Stjørdal i sitt saksframlegg som nå legges på bordet til politikerne.

Kutter fem prosent

Forslaget fra rådmannen er å redusere satsene til sosialhjelp med fem prosent over hele fjøla.

– En reduksjon på fem prosent i kategorien livsopphold, ville isolert sett ha medført en reduksjon på kostnadene på inntil 400.000 kroner basert på utbetalinger i denne kategorien i 2017. Bieffekten av en slik reduksjon, kan imidlertid være at andre kategorier for sosialhjelp hadde økt, som for eksempel tannbehandling og medisiner.

Dette skriver rådmannen som dermed konkluderer med at det langt fra er noen automatikk i at lavere satser gjør at kommunen vil få en total økonomisk gevinst av en reduksjon.

Usikker på økonomisk gevinst

– På bakgrunn av den samlede drøftelsen, er ikke rådmannen sikker på at det vil foreligge konkrete økonomiske gevinster ved å gå inn for en reduksjon av stønadssatsene i Stjørdal kommune. Rådmannen anbefaler derfor at utviklingen i stønadsnivået, endring i ressursbruken knyttet til saksbehandling og bruken av tilleggsytelser følges tett fremover for å evaluere effekten av en reduksjon, dersom en reduksjon i stønadssatsene besluttes, konkluderer rådmannen.

En reduksjon på fem prosent i satsene vil gjøre at en enslig mottaker av sosialhjelp får 302 kroner mindre i måneden enn den statlige satsen på 6.050 kroner. Dette er også dagens sats i Stjørdal. Samboere og ektepar vil få 505 kroner mindre i Stjørdal enn hva som er anbefalt statlig sats. Den nye Stjørdal-satsen vil eventuelt bli på 9.595 mens statens anbefaling er 10.100 kroner.

Politikerne i komite levekår behandler denne saken i sitt møte kommende tirsdag. Deretter går saken videre til formannskap og kommunestyre.

Les forrige sak:
||
Myrvang møter Moen

Alf Daniel Moen har hatt en rekke verv i sitt offentlige […]

Close