4 °C Stjørdal, NO
15/10/2019

Foreslår å legge ned barnehage

Styrt avvikling gjør at barnehagen stenges sommeren 2020

Rådmannen i Stjørdal foreslår å legge ned Husbymarka barnehage. Rådmannen i Stjørdal foreslår å legge ned Husbymarka barnehage.

Rådmannen foreslår en styrt avvikling av Husbymarka barnehage.

Husbymarka barnehage ble åpnet i februar 1988. Et halvår etter 30-årsjubileet foreslås det at barnehagen med 45 heldagsplasser legges ned.

– Kommunestyret har gitt administrasjonen et tydelig styringssignal om å styre kapasiteten på barnehageområdet. Barnetallet i Stjørdal går ned, og barnehagekapasiteten i Husbymarka er for stor, sier oppvekstsjef Ann Kristin Geving i Stjørdal kommune.

I Husbymarka-området er det pr i dag tre private barnehager og to familiebarnehager. Det gjør at det er overkapasitet både i dette området og i kommunen samlet sett.

– Søknadene om plass i Husbymarka barnehage har blitt færre de siste årene. Pr. i dag er det 27 barn med plass i barnehagen. Ni-ti av disse barna har bostedsadresse som kan føre til at det kommer søknader om overføring til annen barnehage kommende høst. Det vil kunne føre til at det blir bare 17-18 barn igjen i barnehagen, sier Geving.

Hun har nå utarbeidet et forslag om styrt avvikling av Husbymarka barnehage. Forslaget går ut på en styrt avvikling av barnehagen slik at den ikke driftes videre etter 31. juli i 2020.

Coop Storlien artikkelnivå

– Samtidig foreslår vi at det ved neste hovedopptak ikke tas inn flere barn i barnehagen, men at vi drifter barnehagen til sommeren 2020 for å kunne ivareta de barna som har bare ett år igjen i barnehagen. Dette gjelder 14 barn som er skolestartere høsten 2020, sier oppvekstsjef Ann Kristin Geving.

Forslaget om styrt avvikling legges nå fram til orientering i kommunens arbeidsmiljøutvalg og administrasjonsutvalg i desember-møtene. Endelig beslutning om framtiden til Husbymarka barnehage vil bli tatt i februar 2019.

Geving understreker at de ansatte i Husbymarka barnehage vil få tilbud om andre jobber i kommunen.

– De skal selvsagt ivaretas slik faste ansatte skal, sier Ann Kristin Geving.

 

Les forrige sak:
Jomfruelig nysnø har inntatt Meråker Alpinsenter. Nå lages det såle. (Foto: Meråker Alpinsenter)
Nå tråkkes det for harde livet

Nå mangler det bare litt mer snø fra oven

Close