5 °C Stjørdal, NO
18/09/2021

Spar Hegra uke 37
Header-Bingo-med dato

Foreslår at NTE river og kjøper i Kopperå

– Riv kraftstasjonen og kjøp administrasjonsbygget i Kopperå

Styret i Meråker-Musea med forslag til ny museumsløsning i Kopperå. Å rive Kopperå 1, og at NTE kan kjøpe nytt museumsbygg. Styret i Meråker-Musea med forslag til ny museumsløsning i Kopperå: Å rive Kopperå 1, og at NTE kan kjøpe nytt museumsbygg.

Styret i Meråker-Musea med nytt alternativ i Kopperå.

– Riv kraftstasjonen og kjøp administrasjonsbygget i Kopperå til museum.

Det lanserer Meråker-Musea som et nytt alternativ.

NTE eier i dag Kopperå 1 hvor strømproduksjonen i Kopperå startet i 1915. Bygningen er i dag museum, og det er anslått at vedlikeholdsarbeidet, som må utføres hvis det nå stengte museet skal kunne åpnes for publikum igjen, vil koste 15 til 20 millioner kroner.

NTE vil ha en avklaring

På bordet har NTE kommet med forslag om å enten rive, gi Meråker kommune kraftstasjonen og 5 millioner, eller et felles eierskap med avtale om hvem som skal betale hva.

Styret i Meråker-Musea med Anne-Mari Uppstrøm som leder, har nå lagt fram et helt nytt alternativ til museumsløsning i Kopperå.

Administrasjonsbygget til smelteverket som ble lagt ned, ligger nå ute for salg. Museumsstyret sitt forslag er imidlertid at NTE kjøper det, og river Kopperå 1.

Museum utleie og kaffe

Det store administrasjonsbygget, ikke langt unna Kopperå 1, skal styret i Meråker-Musea ha lagt seg en rekke planer for.

En museumsdel kan ha utstillinger av ulike slag, og noe kan leies ut.

Kafevirksomhet med salg av lokale produkter av husflid og handverk, og lokaler til kurs og konferanser og lokale lag og foreninger nevnes.

Vil rive

Kraftstasjon Kopperå 1 kan styret tenke seg å rive hvis administrasjonsbygget blir museumsbygg. Turbinene i kraftstasjonen vil styret flytte dit.

Meråker-Musea sitt forslag er at NTE skal forplikte seg til å vedlikeholde anleggene og administrasjonsbygget, eller bidra med en engangssum.

Diskusjonen om hva som skal skje med Industrimuseet i Kopperå vil fortsette. Nå med et nytt foreslag til alternativ løsning.

Les forrige sak:
Annar Sparby (nærmest) og Svein Erik Gjølmesli var de første til å forsyne seg av kaken som kirkevergen i Stjørdal hadde med.
Politiet fikk kake som takk for rask oppklaring

- Raskt og effektivt politiarbeid skal belønnes, sier kirkevergen

Close