17 °C Stjørdal, NO
22/09/2021

Header-Bingo-uten dato
Spar Hegra uke 38

Foreslår fire felt og 100-sone til Hegra

Nye Veier vil bygge nye E14

Nye Veier ønsker å bygge ny E14. De lanserer en løsning med fire felt på strekningen mellom Stjørdal og Meråker.

Nye Veier vil bygge firefelts E14 med 100-sone på strekningen mellom Hegra og Stjørdal.

Det er i forbindelse med arbeidet med nasjonal transportplan (NTP) for årene fra 2022 til 2033 at selskapet Nye Veier foreslår å øke sin portefølje med 18 veistrekninger. En av disse er E14 mellom Stjørdal og svenskegrensen.
– Optimalisering av trasé og hastighetsøkninger i nærhet til bo- og arbeidsmarkedene i Stjørdal og Meråker vil øke trafikantnytten på strekningen. Mellom krysset på Ligaard, rett etter Stjørdal, og Hegra foreslås det gjennomgående utbedring, hovedsakelig i dagens trasé. Her foreslås det firefelts vei, planskilte kryss og hastighet 100 km/t, skriver Nye Veier i sin oppdragsbesvarelse for bedre og kostnadseffektiv veiinfrastruktur.
På strekningen mellom Hegra og Meråker lanserer de en to-feltsløsning med 90-sone og midtdeler.
– På grunn av kurvatur og sidebratt terreng foreslås det tre korte tunneler. For den siste strekningen mot riksgrensen foreslås det å beholde dagens tofelts vei, med 80 km/t og uten midtdeler. Foreslått utbedret strekning blir totalt 47 kilometer av strekningslengden på 67 kilometer, skriver Nye Veier.
I sum vil denne oppgraderingen bety redusert kjøretid på cirka ti minutter.
– E14 har i dag dårlig trafikksikkerhet. Veien er smal og er preget av dårlige kanter, dårlig bæreevne og krappe svinger mellom elv, berg og bebyggelse. Deler av terrenget på strekningen er sidebratt og
delvis rasutsatt, skriver Nye Veier i sitt innspill om veien som har en døgntrafikk på 15000 biler i Stjørdal og cirka 3000 på strekningen mellom Hegra og Meråker. Trafikkveksten er imidlertid stor på E14.

Les forrige sak:
Midtsjø i troppen igjen

Norge skal møte Spania og Romania

Close