4 °C Stjørdal, NO
27/10/2020

Forlot påkjørte minker

Hannah Thorunn Monsø reagerer på at noen forlot lidende mink uten å hjelpe

HARDT SKADD: Den ene minken levde da Hannah Thorunn Monsø og samboeren kom over dem like ved Mælen bru på sørsiden av Stjørdalselva. HARDT SKADD: Den ene minken levde da Hannah Thorunn Monsø og samboeren kom over dem like ved Mælen bru på sørsiden av Stjørdalselva.

– Det var to minker som lå der, antagelig påkjørt, hvor den ene av dem fortsatt levde.

Hannah Thorunn Monsø og samboeren var forrige søndag ut på en kjøretur like ved Mælen bru da de oppdaget to dyr i veikanten.

– Vi snudde og kjørte tilbake for å se. Det viste seg at det var to minker som lå der, antagelig påkjørt, hvor den ene av dem fortsatt levde. Den som levde var ikke i stand til å flytte på seg og var tydelig hardt skadd. Vi var begge enige om at det eneste rette var å avlive minken, og flytte begge ut av veibanen, sier Monsø.

– Veldig trist

Hun reagerer på at noen stikker av fra dyr som lider.

– Hele hendelsen var veldig trist. Jeg er selv jeger og bruker mye av tiden min på høsten til jakt, men dette ble helt annerledes. På jakt blir dyr avlivet humant i deres eget habitat. I dette tilfelle fant vi et dyr som har blitt påført skade og blitt forlatt. Det er umulig å si hvor lenge de hadde ligget sånn, men det så ut som de hadde ligget der en stund, sier Monsø.

Har ansvar

Alle kan være uheldige å kjøre på dyr, men Monsø mener at man har et ansvar for å avlive hardt skadde dyr.

– En sak er at den som har kjørt på disse dyrene har dratt fra stedet, for alt jeg vet kan vedkommende ha fått panikk. Det som er noe vanskeligere å forstå er alle de andre som har sett dyrene og ikke gjort noe. Vi møte flere biler, folk som syklet og folk som gikk langs veien. Alle disse personene har også neglisjert disse dyrene, sier hun.

Monsø mener loven er tydelig på at folk skal hjelpe til så godt det lar seg gjøre.

– Dette innebærer også avlivning dersom det er tydelig at dyret ikke kan overleve. Jeg har stor forståelse for at dette kan være vanskelig for mange, men det unnskylder ikke at man lar dyr ligge å lide. Om man ikke klarer å gjøre noe med det selv så må man heller ringe etter hjelp, sier hun.

Frykter flere uhell

Monsø ber folk være forsiktige når de ferdes i høstmørket.

– Jeg ønsker å få litt økt fokus på dyrene nå som høstmørket kommer. Nå blir det tidligere mørkt om kvelden, er det flere som er ute og kjører når de nattaktive dyrene er ute. Da er det nok flere uhell som skjer. Alle kan være uheldige, men det er viktig å ordne opp for dyrenes skyld, sier hun.

Les forrige sak:
Nå har undersøkelsene av bentetthet i hofte og korsrygg startet opp på DMS-senteret i Stjørdal sentrum. 2600 personer får innkalling til undersøkelsen som utføres uten kostnader. Leder i Værnesregionen DMS, Ann Sissel Helgesen, stiller lokaler til disposisjon for prosjektleder og lege Arnulf Langhammer.
Skal måle bentettheten til stjørdalingene

På Værnesregionen DMS i Stjørdal starter man nå undersøkelser for å forske på bentetthet

Close