-8 °C Stjørdal, NO
19/01/2021

Header-Bingo
SparHegra uke 03

Formannskapet sa ja til skredsikring

Sikringsarbeider for ni millioner kroner skal fjerne faren for kvikkleireras

Slik har NVE beregnet kvikkleireras hvor det er nødvendig med sikring i området rundt helleristningsfeltet i Hegra. (Illustrasjon: Stjørdal kommune). Slik har NVE beregnet kvikkleireras hvor det er nødvendig med sikring i området rundt helleristningsfeltet i Hegra. (Illustrasjon: Stjørdal kommune).

Sikringsarbeider for ni millioner kroner skal fjerne faren for kvikkleireras i området ved helleristningene i Hegra.

Formannskapet vedtok enstemmig at Stjørdal kommune skal delta i sikringsarbeidene mot ras ved Trælstad i Hegra.

I tre bekker i området har NVE avdekket at vannet har gravd så mye i kvikkleire at ras kan bli utløst. Flere gårder, bolighus, E14 og helleristningsfeltet kan bli rammet av ras.

NVE har beregnet sikringsarbeidene til å koste ni millioner kroner. Stjørdal kommune sin andel vil bli 1,8 millioner, men det kan være mulig å få noe dekket av tilskudd.

Formannskapet sa ja til at kommunen skal ta på seg ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av arbeidene som må utføres for å sikre området mot ras.

NVE har på kartet vist en beregning av hvordan et ras kan komme til å flomme over matjord og ramme mange bolighus, andre bygninger og E14.

Les forrige sak:
De har opplevd at lokalsamfunn har blitt ødelagt av krig. Paret Ahd Berakdar og Rami Jamal Shpani bor i Stjørdal og studerer begge på NTNU i Trondheim. De forteller om vanskelige opplevelser, men troen på en god fremtid ligger fast hos dem begge.
Flyktet fra krigen i hjemlandet: – Leiligheten ble skutt i stykker av raketter

Risikoen som krigen innebar ble for overveldende.

Close