19 °C Stjørdal, NO
20/05/2019

Fornøyd etter første rovdyr-møte

Meråker-ordføreren kjemper for utmarkskommunene

Følgende møtte på det første møtet mellom USS og de aktuelle departementene. Fra venstre: Atle Hamar, statssekretær i klima- og miljødepartementet, Kari Anita Furunes, ordfører Meråker kommune, Hanne Alstrup Velure, leder i USS, Hanne Maren Blåfjelldal, statssekretær i landbruks- og matdepartementet, Lars Erik Hyllvang, ordfører i Engerdal, Ole Tvete Muriteigen, ordfører i Sør-Fron, Harald Lie, ordfører i Hattfjelldal og Stein Erik Stinessen, advokat i USS. Følgende møtte på det første møtet mellom USS og de aktuelle departementene. Fra venstre: Atle Hamar, statssekretær i klima- og miljødepartementet, Kari Anita Furunes, ordfører Meråker kommune, Hanne Alstrup Velure, leder i USS, Hanne Maren Blåfjelldal, statssekretær i landbruks- og matdepartementet, Lars Erik Hyllvang, ordfører i Engerdal, Ole Tvete Muriteigen, ordfører i Sør-Fron, Harald Lie, ordfører i Hattfjelldal og Stein Erik Stinessen, advokat i USS.

Meråker-ordføreren var med da utmarkskommunene møtte departementene for aller første gang.

– Fredag avklarte vi den videre dialogen mellom kommunene og departementene og hvordan dette arbeidet skal organiseres gjennom Utmarkskommunenes sammenslutning (USS), sier Meråker-ordfører Kari Anita Furunes.

USS har hatt sitt første dialogmøte med statssekretærer og embetsverk i klima og miljødepartementet og landbruks- og matdepartementet. USS var representert ved leder, Hanne Alstrup Velure, sekretær Stein Erik Stinessen fra Lund og Co. og ordfører i Engerdal, Lars Erik Hyllvang, ordfører i Meråker, Kari Anita Furunes, ordfører i Hattfjelldal, Harald Lie og ordfører i Sør-Fron, Ole Tvete Muriteigen.

– USS er godt fornøyd med utfallet av møtet i dag og ser frem til den formaliserte dialogen som nå legges opp til, heter det i en pressemelding fra organisasjonen.

– Nå starter vi arbeidet med de ulike problemstillingene i hver region. Det er helt nødvendig å lykkes med dette arbeidet for å dempe konfliktnivået og for å få en hensiktsmessig hverdagsforvaltning, sier Kari Anita Furunes.

Det første møtet hadde som mål å finne formen for videre dialog og informasjonsutveksling mellom departementene og USS som talerør for kommune som er berørt av rovviltkonflikt. Der ble de enige om et større møte i høst der alle rovviltregioner er representert ved USS sine landsstyremedlemmer i regionene. USS har fått som oppgave å samle og koordinere innspill og aktuelle saker til hvert møte i en tett kommunikasjon mellom departementene og USS.

Coop Storlien artikkelnivå

– Det vil bli kontinuerlig møtevirksomhet mellom departementene og USS for å få til den nødvendige konfliktdemping. Et moment i dette er at erfaringskunnskapen i større grad løftes inn i forvaltningen slik rovviltforliket foreskriver. USS mener at dialogen med klima- og miljødepartementet og landbruks- og matdepartementet vil kunne bidra aktivt til å få fokus på rovviltforlikets todelte målsetting, står det i pressemeldingen fra USS.

Les forrige sak:
Stian Stokke scoret begge målene i kampen mellom Fram og Lånke. Her er det Lånkes Fredrik Ingstad som forsøker å stoppe storscoreren, mens Even Lerfald Holltrø følger med i bakgrunnen.
Stokke-dobbel avgjorde prestisjeoppgjøret

Storscorer senket Lånke i lokaloppgjøret

Close