6 °C Stjørdal, NO
26/05/2019

Fornøyde malvikinger

En fersk undersøkelse dokumenterer at innbyggerne i Malvik stortrives, føler seg trygge og er godt fornøyde med kommunens tjenestetilbud.

Borgerundersøkelsen 2010 er utført av Sentio Research Norge, og baserer seg på telefonintervju av 200 personer, gjennomført av Norstat. Undersøkelsen måler blant annet hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i, og hvilken oppfatning de har av kommunen som en plass å bo og leve i. Videre måles også hvilken innflytelse innbyggerne synes de har på de kommunale beslutningene, og hvor fornøyd innbyggerne er med tjenestene fra kommunen.

 

Kjemperesultat for Malvik

Coop Storlien artikkelnivå

Hovedresultatet i undersøkelsen er en såkalt borgerscore som er et uttrykk for innbyggernes totalinntrykk av Malvik. Denne scoren er for Malvik på 77 (av 100 mulige poeng), og er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet (71) og Trondheimsregionen for øvrig (74).

Også Malviks omdømme-score ligger tilsvarende høyt over det regionale og nasjonale snittet.

– Det er svært gledelig at innbyggerne i Malvik gir denne tilbakemeldingen. Kommunens visjon er at Malvik skal være en god og trygg kommune å vokse opp og bo i, og undersøkelsen viser at vi er på riktig vei, sier rådmann Kristian Rolstad og ordfører Terje Granmo i en felles kommentar.

 

Beste noensinne

Malvik oppnår jevnt over gode resultater for de overordnede indeksene i undersøkelsen: tjenesteindeks, bostedsindeks, trygghetsindeks, demokratiindeks og organisasjonindeks.

Malviks resultat på for eksempel gang- og sykkelstier er det beste Sentio noensinne har målt. Videre er scoren for tilfredshet med veier den tredje beste de har målt, og tilfredsheten med kollektivtilbudet er det neste beste som er målt.

Videre er innbyggerne i Malvik tydelig fornøyd med hvordan kommunen arbeider med offentlig informasjon. Tilfredshet med informasjon til innbyggerne er det tredje beste resultatet som er målt, og når det kommer til bostedslojalitet – det vil si andelen innbyggere som oppgir at de også bor her om fem år, er Malviks score den tredje beste som noensinne er målt.

– At vi har innbyggere som trives er en stor inspirasjon for videre arbeid. Undersøkelsen viser at svært mange i Malvik – flere enn gjennomsnittet for regionen og landet som helhet – anbefaler kommunen som bosted overfor andre. For meg som ordfører er det svært motiverende, og en klar indikasjon på at Malvik er et godt sted å bo og vokse opp, sier Terje Granmo.

 

Skal bli bedre

Undersøkelsen slår fast at Malvik kommune har svært fornøyde innbyggere og leverer solide resultater innenfor de fleste områder. Men det er også avdekket forbedringspotensial.

På spørsmål om hvor tilfreds innbyggerne i Malvik er når det gjelder kulturtilbud, er resultatet svakere enn både landsgjennomsnitt og regionen for øvrig. Det samme gjelder tilfredshet med turisttilbudet. Når det kommer til jobbmuligheter er det færre fornøyde i Malvik enn ellers i regionen og landet, mens Malvik scorer like lavt som resten av regionen når det gjelder mulighet for å drive næringsvirksomhet.

Ordfører Terje Granmo sier at disse resultatene viser at Malvik har utfordringer å løse i årene fremover.

– Og vi er allerede i gang. Når det gjelder jobbmuligheter ble 2010 et historisk år i Malvik, med nesten 500 nye arbeidsplasser til kommunen. Vi jobber stadig med å tilrettelegge for mer næringsutvikling og dermed flere arbeidsplasser innenfor kommunens grenser. Også innenfor turisme jobber vi med spennende prosjekter som skal gjøre Malvik mer synlig. Når det gjelder kultur har Malvik et rikt og blomstrende kulturliv, men vi trenger å tilby kulturen bedre rammebetingelser. Dette jobber vi kontinuerlig med, både i indre Malvik og i ytre Malvik, sier Terje B. Granmo.

 

Kilde – Malvik kommune

Les forrige sak:
Nei til fri leie

Selbu IL håndball har fått nei til søknad om fri leie […]

Close